ĐAK ĐOA: TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG SẢN XUẤT LÚA MỘT GIỐNG, CHẤT LƯỢNG CAO

ĐAK ĐOA: TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG SẢN XUẤT LÚA MỘT GIỐNG, CHẤT LƯỢNG CAO

       Nhằm thay dần các giống lúa sản xuất nhiều năm đã bị thoái hóa và ứng dụng một số tiến bộ khoa học kỹ thuật để thay đổi nhận thức và tập quán canh tác lạc hậu của nông dân về sản xuất lúa, nâng cao đời sống cho bà con nông dân đồng bào dân tộc thiểu số của xã Ia Pết, Hà Bầu, Glar, HNol, tiến đến xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao cho huyện Đak Đoa. Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt phương án xây dựng cánh đồng lúa một giống, chất lượng cao trên địa bàn huyện.

Hình ảnh: Cánh đồng lúa thôn Dôr 2, xã Glar, huyện Đak Đoa.
       Theo đó, kinh phí thực hiện là 3.500 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa năm 2021, triển khai trên địa bàn 04 xã: Ia Pết, Hà Bầu, Glar và HNol với quy mô thực hiện là 920 ha với khoảng 2.390 hộ tham gia triển khai, chủng loại giống lúa là J02, HN6, ĐT100. Trong đó, xã Ia Pết 222 ha/870 hộ tham gia, xã Glar 442 ha/930 hộ tham gia, xã Hà Bầu 200 ha/410 hộ tham gia; xã Hnol 56 ha/180 hộ tham gia.
        Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với Mặt trận và các Đoàn thể huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, UBND các xã: Ia Pết, GLar, Hà Bầu, HNol triển khai, thực hiện hiệu quả nguồn kinh phí trên./.
 
                                                                                                Nguyễn Nở - NNPTNT

Quay lại