Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Văn bản

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
351/UBND-NC 25/02/2022 V/v hướng dẫn về tổ chức hoạt động của thôn, TDP theo Chỉ thị 05-CT/TU ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
328/UBND-NC 25/02/2022 V/v tiếp tục triển khai quy trình, thủ tục đổi tên và chuyển đổi thôn thành tổ dân phố
ngày 25/2/2020 13/03/2020 Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 25/2/2020 Công bố danh mục chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong lĩnh vực VH-TDTT
383/QĐ-UBND 03/03/2020 V/v công nhận thôn, làng, tổ dân phố văn hóa năm 2019 của UBND huyện
số 1761/UBND-CNTT 31/10/2019 văn hóa
Số: 112/KH-UBND 24/10/2019 V/v phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "Tín dụng đen"
351/UBND-NL 03/04/2014 V/v Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc
42/TB-UBND 12/03/2014 V/v Kết luận họp triển khai Nghị quyết 139/NQ-CP của Chính phủ