LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0982628881    
Email:daksomei.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 25
Số người on-line: 1
Đại hội thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và các lĩnh vực công tác đề ra trong nghị quyết đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015- 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản thì tình hình kinh tế xã hội của xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.
Song, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, sự đoàn kết, phấn đấu, nổ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã vượt qua mọi khó khăn và đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong các lĩnh vực đó là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, triển khai xây dựng Nông thôn mới đạt 11/19 tiêu chí. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được nâng lên; chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được nâng lên; công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân dần được cải thiện, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả tốt. Quốc phòng - An ninh ngày càng được củng cố. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và đảng viên được tăng cường. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Sự quản lý, điều hành của chính quyền có chuyển biến tích cực. Nhân dân trong xã đều phấn khởi và ngày càng tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành và quản lý của chính quyền đại phương.
Đại hội nhất trí với mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng xã Đak Sơmei phát triển toàn diện.
Đại hội thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và nhấn mạnh một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây cần tập trung lãnh đạo, thực hiện là:
* Về kinh tế:
- Tốc độ tăng giá trị sản suất bình quân giai đoạn 2020-2025 là 13%/năm (theo giá so sánh 2015)
                   - Các lĩnh vực kinh tế xã đến năm 2025.
                             + Nông lâm nghiệp: 81%
                             + Tiểu thủ công nghiệp: 7%
                             + Dịch vụ: 12%
                   - Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025: 26 triệu đồng.
                   - Tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm 13.000 – 14.000 tấn và đến năm 2025 đạt 15.000 tấn.
                   - Diện tích một số cây trồng chủ yếu đến năm 2025:
+ Lúa đông xuân: 150 ha.
+ Lúa vụ mùa: 165 ha.
+ Cao su tổng số : 94 ha. 
+ Cà phê tổng số : 1.812 ha. Trong đó cà phê tái canh, trẻ vườn cây 75 ha.
+ Hồ tiêu tổng số 103 ha.
+ Mỳ tổng số : 480 ha.
+ Các loại hoa màu khác:
  Khoai lang: 10 ha.
  Ngô: 15 ha.
  Đậu các loại: 15 ha.
- Tỷ lệ đàn bò có máu lai: 57%; đàn heo có máu lai: 85% so tổng đàn.
- Thu ngân sách địa bàn đến năm 2025 đạt 600 triệu đồng.
            * Về văn hóa xã hội
                   - Chỉ tiêu số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%.
          - Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 03 trường chuẩn quốc gia.
- Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường: 99%.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,4 %.
- Số hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%.
* Về Quốc phòng - an ninh:
- Tỷ lệ giao quân hàng năm đạt 100 % chỉ tiêu
- Tỷ lệ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.
- Tỷ lệ huấn luyện đạt trên 92% tổng số dân quân
- Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã: phấn đấu đạt loại khá trở lên.
- Giảm tai nạn giao thông từ 3-5%.
- Giảm các vụ phạm pháp hình sự: từ 2-3%.
* Xây dựng hệ thống chính trị
+ Tổ chức cơ sở Đảng:
                   - Xây dựng Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
                   - Tỷ lệ chi bộ Hoàn thành suất xắc nhiệm vụ: 25%.
                   - Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 100%/năm, trong đó có 20% đảng viên Hoàn thành suất xắc nhiệm vụ.
                   - Tỷ lệ bình quân đảng viên được kết nạp: 5%/năm
                   + Tỷ lệ xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội HTTNV: >60%
          + Tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng tham gia vào tổ chức đoàn, hội/tổng dân số: 80,5%
                   + Tỷ lệ xây dựng chính quyền HTTNV: 100%/năm
Giao Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và ý kiến thảo luận tại Đại hội, hoàn chỉnh các Báo cáo để ban hành chính thức. Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVII có trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng; Báo cáo tổng  hợp ý kiến tham  gia vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện lần XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Đại hội giao cho BCH Đảng bộ khoá XVII căn cứ vào ý kiến bổ sung trong Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua để hoàn chỉnh văn bản báo cáo với Huyện ủy.
Đại hội thống nhất thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giao BCH Đảng bộ xã khóa XVII tiếp thu các ý kiến tại Đại hội và bổ sung hoàn thiện để thực hiện có hiệu quả
          Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng bộ trên các lĩnh vực; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII gồm 08 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết, tiêu biểu cho trí tuệ và khối đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân trong xã.
Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đi đầu trong công cuộc đổi mới của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội giữ vững quốc phòng - an ninh, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ  gắn với Chỉ thị số 05 –CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, góp phần làm cho “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai