Thủ tục hành chính


Tổng cộng có: 119 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Sở Tài nguyên và Môi trường UBND cấp xã Đất đai
cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND XÃ UBND cấp xã HỘ TỊCH
Đăng ký khai sinh UBND Cấp xã UBND cấp xã Hộ tịch
Đăng ký kết hôn UBND XÃ UBND cấp xã HỘ TỊCH