Thủ tục hành chính


Tổng cộng có: 119 thủ tục
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 >  >|
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
Xử lý đơn tại cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: bộ phận tiếp công dân thuộc UBND cấp xã.
Lĩnh vực giải quyết Khiếu nại - Tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: bộ phận tiếp công dân thuộc UBND cấp xã.
Lĩnh vực giải quyết Khiếu nại - Tố cáo
Giải quyết tố cáo tại cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: bộ phận tiếp công dân thuộc UBND cấp xã.
Lĩnh vực giải quyết Khiếu nại - Tố cáo
Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: bộ phận tiếp công dân thuộc UBND cấp xã.
Lĩnh vực giải quyết Khiếu nại - Tố cáo
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND Cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu trường hợp từ chối cấp phép Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
 
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND Cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu trường hợp từ chối cấp phép Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
 
Tách hộ khẩu Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Cấp đổi sổ hộ khẩu Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Xóa đăng ký thường trú Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Đăng ký tạm trú Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Cấp đổi sổ tạm trú Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Cấp lại sổ hộ khẩu Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Cấp giấy chuyển hộ khẩu Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Thủ tục đăng ký khai sinh UBND cấp xã Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Hộ tịch

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE


 

THỜI TIẾT HẢI YANG

 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai