Thủ tục hành chính > Văn hoá Xã hội > Xin phép thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao


Xin phép thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao

Thẩm quyền giải quyết Cấp Xã
Lĩnh vực Văn hóa 
Cách thức thực hiện Giấy biên nhận hồ sơ
Trình tự thực hiện Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ
Thành phần hồ sơ a) Quyết định thành lập;
b) Danh sách Ban Chủ nhiệm;
c) Danh sách hội viên;
d) Địa điểm tập luyện;
đ) Quy chế hoạt động.
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí không
Kết quả thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
Cơ quan thực hiện UBND thị trấn
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
Căn cứ pháp lý + Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
+ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;
+ Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở;
+ Thông tư 08/2011/ TT - BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hóa -Thể thao và du lịch về sữa đổi, bổ sung một số quy định của TT số 05/2007/TT -UBTDTT ngày 20/7/2007 của UB TDTT hướng dẩn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NDD-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều luật TDTT.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE


 

THỜI TIẾT HẢI YANG

 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai