LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 16
Tổng lượt truy cập: 67
Số người on-line: 1

BÁO CÁO V/v thực hiện các Chương trình MTQG 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

BÁO CÁO V/v thực hiện các Chương trình MTQG 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Đính kèm chi tiết tại đây: 

Báo cáo Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn Xã Ia Băng

Báo cáo Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn Xã Ia Băng
Đính kèm chi tiết tại đây: B

Kế hoạch xây dựng làng O Yố, xã Ia Băng đạt chuẩn Nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022

Kế hoạch xây dựng làng O Yố, xã Ia Băng đạt chuẩn Nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022
Đính kèm chi tiết tại đây: 

Kế hoạch Phân công cán bộ, công chức phụ trách tiêu chí làng đạt chuẩn Nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022

Kế hoạch Phân công cán bộ, công chức phụ trách tiêu chí làng đạt chuẩn Nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022
Đính kèm chi tiết tại đây: 

Kế hoạch Phân công các thành viên Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2022

Kế hoạch Phân công các thành viên Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2022
Đính kèm chi tiết tại đây: 

Báo cáo Tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 09 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 03 tháng cuối năm 2021;

Báo cáo Tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 09 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 03 tháng cuối năm 2021;
Đính kèm nội dung tại đây

Báo cáo Tiến độ thực hiện hồ sơ minh chứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ia Băng

Báo cáo Tiến độ thực hiện hồ sơ minh chứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ia Băng
Đính kèm nội dung tại đây: 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH TIÊU CHÍ LÀNG NÔNG THÔN MỚI

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH TIÊU CHÍ LÀNG NÔNG THÔN MỚI
Đính kèm nội dung tại đây: Bang...

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Đính kèm nội dung tại đây: 

Quyết định Kiện toàn Ban quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Ia Băng

Quyết định Kiện toàn Ban quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Ia Băng
Đính kèm nội dung tai đây: 
 |<  < 1 - 2  >  >| 

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Cơ quan: HĐND - UBND huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 184 Nguyễn Huệ - Thị trấn Đak Đoa - Huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Điện thoai: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831843  - Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Tấn Lợi - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đak Đoa
Giấy phép: 08/GP-TTĐT ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai