LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 8
Năm hiện tại: 111
Tổng lượt truy cập: 316
Số người on-line: 1
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Văn bản

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số:200/BC- UBND 20/09/2023 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối  năm 2023
Số:199 /BC-UBND 19/09/2023 BÁO CÁO V/v thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Số: 170/QĐ-UBND 18/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân khai chi tiết danh mục công trình thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2023
Số:196/BC-UBND 15/09/2023 BÁO CÁO Về việc “thực hiện đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn xã” Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/07/2023 
Số:201 /UBND-KT 15/09/2023 Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường để đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Số:76 /KH-UBND 15/09/2023 KẾ HOẠCH Xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”
Số:75 /KH – UBND 15/09/2023 KẾ HOẠCH Phát động tổng vệ sinh môi trường, thu gom chất thải rắn sinh hoạt; Thu gom chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật; Tuyên truyền phân loại chất thải rắn tại nguồn, đào hố rác; xử lý rác thải trên địa bàn xã
Số: 169/QĐ-UBND 15/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Bổ sung, kiện toàn Tổ tự quản An ninh trật tự tại thôn O Ngó, xã Ia Băng
Số: 73/KH-UBND 13/09/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023
Số: 01/KH-BCĐ 13/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023
Số:163/QĐ-UBND 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập đoàn kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023
Số:192/BC-UBND 13/09/2023 BÁO CÁO Về việc cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức xã
Số:70/KH-UBND 11/09/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Tiểu dự án 3 - Dự án 5: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã năm 2022 sang năm 2023
Số:161 /TTr - UBND 11/09/2023 TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt dự toán Nội dung 1 -Tiểu dự án 3 – Dự án 5: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thuôc̣ Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS&MN năm 2022.
Số: 192/BC-UBND 11/09/2023 BÁO CÁO Cung cấp số liệu học viên tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2023
Đính kèm danh sách tại đây: 
DANH-SACH-(1)-signed.pdf
Số:161 /QĐ-UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo nhà văn hóa – Khu thể thao.
Số: 160/TTr-UBND 08/09/2023 TỜ TRÌNH Về việc cho chủ trương bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023
Số:191 /BC- UBND 08/09/2023 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023
Số:190 /BC-UBND 07/09/2023 BÁO CÁO Tiến độ thực hiện việc lập hồ sơ điện tử và số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC
Số:158/QĐ-UBND 06/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Cơ quan: HĐND - UBND huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 184 Nguyễn Huệ - Thị trấn Đak Đoa - Huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Điện thoai: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831843  - Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Tấn Lợi - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đak Đoa
Giấy phép: 08/GP-TTĐT ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai