CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND xã Kon Gang Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Gia Lai, ngày 31 tháng 10 năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44
(Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)
  Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
 29/10
S  8h00  Giao ban tuần  Đ/c Chủ tịch  CBCC xã  Nhà văn hóa xã  Văn phòng
 7h00  Tập huấn công tác tổ chức từ ngày 29-30/10/2018    Đ/c Thư và đ/c Lan  Trung tâm Chính trị huyện  
C  13h30  Họp triển khai nhiệm vụ thu thâp thông tin dân cư  CT. UBND xã  Theo giấy mời số 38, ngày 26/10/2018 của UBND xã  Nhà văn hóa xã  Công an xã
Thứ ba
 30/10
S  8h00  Giao ban theo quy chế phối hợp 133  CT. UBND xã  Theo quy định  Nhà văn hóa xã  Văn phòng
C            
Thứ tư
 31/10
S            
C  13h30  Họp xét thực lực công dân chuẩn bị nhập ngũ 2019  Chủ tịch huyện  Chủ tịch,các phó chủ tịch HĐNVQS xã  Hội trường Huyện đội  CA huyện
Thứ năm
 01/11
S            
C            
Thứ sáu
 02/11
S            
 8h  Họp ban đại diện ngân hàng chính sách  Lãnh đạo huyện  Thành viên  Phòng họp  
C  8h đến17h  Họp xét thực lực công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2019  Chủ tịch huyện  Chủ tịch,phó chủ tịch HĐ nghĩa vũ QS xã  Hội trường Huyện đội  Huyện Đội
Thứ bảy
 03/11
S            
C            
Chủ nhật
 04/11
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 45:
Nơi gởi: UBND xã Kon Gang
- L/đạo UB, VP
- Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.