LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

Điện thoại: 0269.3 Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 7
Tổng lượt truy cập: 151
Số người on-line: 1

Kế hoạch 33/KH-UBND - 11/3/2022

Triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn...

Kế hoạch 30/KH-UBND - 10/3/2022

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ nhằm tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) 

KẾ HOẠCH SỐ 29/KH-UBND NGÀY 19/01/2022

Thu ngân sách và giải pháp chống thất thu NSNN năm 2022

Kế hoạch 28/KH-UBND - 09/3/2022

Tuyên truyền thực hiện giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã năm 2022

KẾ HOẠCH SỐ 27/KH-UBND - 09/3/2022

phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

KẾ HOẠCH SỐ 20/KH-UBND - 16/02/2022

Triển khai công tác trồng rừng năm 2022 trên địa bàn xã

Kế hoạch số 13/KH-UBND - 20/01/2022

Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/01/2022

DUY TRÌ, CẢI TIẾN, ÁP DỤNG VÀ CÔNG BỐ LẠI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 TẠI UBND XÃ KON GANG NĂM 2022

KẾ HOẠCH SỐ 10/KH-UBND NGÀY 19/01/2022

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

Kế hoạch 63/KH-UBND - 21/12/2021

Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao...
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?