LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

Điện thoại: 0269.3 Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 46
Số người on-line: 1

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
 
KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU
819/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 30/8/2016 Công bố 05 TTHC mới, 16 TTHC sửa đổi, 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
782/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 12/8/2016 Công bố 21 TTHC sửa đổi lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
601/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 30/6/2016 Công bố 01 TTHC mới và 07 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
456/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 24/5/2016 Công bố 08 TTHC mới, 23 TTHC sửa đổi và 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
452/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 20/5/2016 Công bố 04 TTHC mới trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
390/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 27/4/2016 Công bố 04 TTHC mới trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
317/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 11/4/2016  Công bố 04 TTHC mới trong lĩnh vực thương binh - xã hội áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
454/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 17/12/2015  Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực thi đua - khen thưởng áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
1077/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 26/11/2015  Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực đường bộ áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
13/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 12/11/2015  Công bố 03 TTHC mới trong lĩnh vực CN tiêu dùng dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
1023/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 11/11/2015  Công bố 03 TTHC mới, 01 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
975/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 30/10/2015  Công bố 09 TTHC mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
892/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 08/10/2015  Công bố 04 TTHC mới trong lĩnh vực hòa giải áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
836/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 17/9/2015 Công bố 11 TTHC mới, 25 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
332/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 14/4/2015  Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
201/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 11/3/2015  Công bố 17 TTHC mới, 02 TTHC sửa đổi, 07 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
1199/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 25/12/2015  Công bố 03 TTHC mới,04 TTHC sửa đổi, 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
544/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 15/7/2014  Công bố 14 TTHC mới, 39 TTHC sửa đổi và 04 TTHC bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
351/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 19/5/2014 Công bố 01 TTHC mới, 04 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
307/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 24/4/2014  Công bố 11 TTHC mới, 01 TTHC sửa đổi và công bố bãi bỏ 03 TTHC trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
71/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 27/01/2014  Công bố 04 TTHC sửa đổi, 06 TTHC bổ sung và 12 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1084/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 07/11/2013  Công bố 03 TTHC trong lĩnh vực tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1004/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 22/10/2013  Công bố 02 TTHC bổ sung, 06 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
431/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 28/7/2009  Công bố Bộ TTHC áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tổng cộng có: 125 thủ tục
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. UBND cấp xã. Lao động, Thương binh và Xã hội
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ủy ban nhân dân cấp xã Lao động, Thương binh và Xã hội
Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. UBND cấp xã Lao động - Thương binh và Xã hội
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ủy ban nhân dân cấp xã.  Lao động - Thương binh và Xã hội
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ủy ban nhân dân cấp xã Lao động - Thương binh và Xã hội
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. UBND cấp xã Lao động - Thương binh và Xã hội
Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục phổ thông, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Lao động - Thương binh và Xã hội
Thủ tục đăng ký lại khai tử UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử trước đây. Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai tử UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử trước đây. Tư pháp - Hộ tịch
ĐĂNG KÝ KHAI SINH UBND xã Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND xã Kon Gang Hộ tịch
ĐĂNG KÝ KẾT HÔN UBND xã Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND xã Kon Gang Tư pháp - Hộ tịch
ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN CHA MẸ CON UBND xã Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND xã Kon Gang TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
ĐĂNG KÝ KHAI SINH KẾT HỢP NHẬN CHA MẸ CON UBND XÃ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND xã Kon Gang Tư pháp - Hộ tịch
ĐĂNG KÝ KHAI TỬ UBND Xà Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tư pháp - Hộ tịch
CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN UBND xã Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Tư pháp - Hộ tịch
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH UBND xã Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ UBND xã  Tư pháp - Hộ tịch
ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH UBND xã Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Tư pháp - Hộ tịch
ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ UBND Xà bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của UBND xã  Tư pháp - Hộ tịch
ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN UBND xã  Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ UBND xã  Tư pháp - Hộ tịch
THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH UBND xã UBND xã Tư pháp - Hộ tịch

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?