LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

Điện thoại: 0269.3 Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1
Xã Kon Gang > Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội > Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng tha


Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thẩm quyền giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
 
Hình thức nộp
 
Thời hạn giải quyết
 
Phí, lệ phí
 
Mô tả
 
Trực tiếp
 
06 Ngày làm việc
 
 
 
Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).
 
Trực tuyến
 
06 Ngày làm việc
 
 
 
Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).
 
Dịch vụ bưu chính
 
06 Ngày làm việc
 
 
 
Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).
Trình tự thực hiện - Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có văn bản đề nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới.
 - Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
 - Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.
Thành phần hồ sơ
 
Tên giấy tờ
 
Mẫu đơn, tờ khai
 
Số lượng
 
Văn bản đề nghị của đối tượng
   
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thời hạn giải quyết 06 Ngày làm việc
Lệ phí không
Kết quả thực hiện Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới
Cơ quan thực hiện Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý
 
Số ký hiệu
 
Trích yếu
 
Ngày ban hành
 
Cơ quan ban hành
 
20/2021/NĐ-CP
 
QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
 
15-03-2021
 
Chính phủ
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?