LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

Điện thoại: 0269.3 Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 3
Năm hiện tại: 20
Tổng lượt truy cập: 207
Số người on-line: 1
Tính đến tháng 10/2022 xã Kon Gang có tổng cộng 18 người (trong đó: 09 cán bộ chuyên trách, 09 công chức)
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Tôn giáo Đảng viên Chức vụ hoặc chức danh  
 
Nam Nữ  
 
 
1 2 3 4 6 7 8 9  
I Xã Kon Gang              
A Cán bộ              
1 Thư   1987 Jrai Không x BTĐU kiêm
CTHĐND
 
2 Phạm Xuân Phúc 1978   Kinh Không x  PBTĐU  
3 Hren   1987 Bah
nar
Không x  PCTHĐND  
4 Phạm Văn Hảo 1982   Kinh Không x CT UBND  
5 Nguyễn Văn Thành                                                         1986   Kinh Không x  PCTUBND  
6 Nguyễn Văn Sơn 1968   Kinh Không x CTMTTQVN  
7 Lenh   1995 Bahnar Không x  CTHLHPN  
8 Hy 1994   Bahnar Không x  BTĐTNCSHCM  
9 Y Xuân 1989   Bahnar Không x  CTHCCB  
B Công chức              
1 Lê Trung Phú 1986   Kinh Không x CHTQS  
2 Nguyễn Thị Quyên   1987 Kinh Không x VP-TK  
3 Nguyễn Thị Bích Phương   1992 Kinh Không x VP-TK  
4 Nguyễn Trọng Hà 1979   Kinh Không x ĐC-XD  
5 Phan Hồng Dũng 1986   Nùng Không x ĐC-XD  
6 Trương Văn Lưu 1983   Kinh Không x TP-HT  
7 Đoàn Thị Chi Mai   1987 Kinh Không x TP-HT  
8 Lê Thị Lệ Thu   1989 Kinh Không x TC-KT  
9 Nguyễn Thị Giang   1988 Kinh Không x VH-XH  
 
 
 

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?