LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

Điện thoại: 0269.3 Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 2
Tháng hiện tại: 4
Năm hiện tại: 11
Tổng lượt truy cập: 147
Số người on-line: 1
Khái quát chung: Xã Kon Gang có tổng diện tích tự nhiên: 6.345,52 ha (Trong đó: Đất nông nghiệp: 5209,68ha; Đất phi nông nghiệp: 574,60 ha (đất ở: 33,30 ha); Đất chưa sử dụng: 269,34 ha). Phía Đông giáp xã Hải Yang và xã K’Dang, phía Tây giáp xã H’Neng và xã Đak Krong, phía Nam giáp xã H’Neng, phía Bắc giáp xã Đak Krong.
Toàn xã có : 909 hộ, với 3.838 nhân khẩu; trong đó, có 573 hộ với 2.624 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là Bahnar), chiếm 68,4%. Mật độ dân cư trên địa bàn xã trung bình 53 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,60%.
Nhìn chung, đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Đồng bào dân tộc thiểu số nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước do địa phương phát động với tinh thần tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; vì vậy đã tạo mối quan hệ hài hòa, gần gũi giữa các dân tộc trong cộng đồng dân cư. Đồng bào dân tộc thiểu số rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và chính quyền địa phương đã vận dụng tốt các chính sách kinh tế của Nhà nước để phát triển, tích cực phát huy mọi nguồn lực, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
1. Về kinh tế và đời sống:
Tình hình sản xuất và đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng được nâng cao, tham gia lao động trong nhiều ngành nghề khác nhau nhưng chủ yếu là nông nghiệp. Đa số đời sống của đồng bào dân tộc tương đương mức sống trung bình của dân tộc Kinh, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, đời sống kinh tế của một số hộ dân còn khó khăn, việc làm không ổn định đã ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai các phong trào, các hoạt động tại địa phương còn hạn chế sự tham gia của đồng bào dân tộc.
2. Về Văn hóa – Xã hội – Giáo dục trong đồng bào dân tộc:
Trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật việc phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc luôn được đồng bào dân tộc trên địa bàn tham gia giữ gìn và phát huy thông qua các hoạt động phong trào chung trên địa bàn xã. Hoạt động tín ngưỡng của các tổ chức tín ngưỡng tôn giáo mang tính dân tộc trên địa bàn chủ yếu
là các hoạt động lễ hội thông thường và hoạt động theo quy định của pháp luật.
Công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số được duy trì thường xuyên thông qua các cuộc họp thôn nhằm bỏ bớt những phong tục tập quán lạc hậu, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo tốt nếp sống văn minh.
3. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
Tình hình an ninh chính trị trong cộng đồng dân tộc thiểu số được tương đối ổn định. Bên cạnh đó vẫn còn xảy ra một số trường hợp vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân tộc thiểu số như trộm cắp, tai nạn giao thông, hiếp dâm. Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể xã thường xuyên tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, trộm cắp trong nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Phối hợp Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể của xã phát động PTTDBVANTQ 04 đợt, với tổng số 275 hộ dân tham dự. Tuyên truyền vận động được 250/250 chủ xe công nông gắn biển phản quang, ngăn chặn 14 trường hợp chở đông người trên xe công nông.
Qua đó, nhắc nhở đồng bào đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động trong việc phòng ngừa, không lơ là mất cảnh giác và đề phòng cướp giật tài sản; phòng ngừa tai nạn xảy ra đối với xe công nông.

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?