LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

Điện thoại: 0269.3 Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 77
Số người on-line: 1
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Văn bản

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
03/KH-UBND 04/02/2020 Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng  trên địa bàn xã Kon Gang năm 2020
65/KH-UBND 02/07/2019 Kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn Huyện Đak Đoa Năm 2020
2473/QĐ-UBND 31/10/2019 Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường từ Quốc lộ 19 đi xã Kon Gang, huyện Đak Đoa. Hạng mục: sửa chữa mặt đường.
118/KH-UBND 31/10/2019   Kế hoạch Về việc Nâng cao trách nhiệm và các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ QLBV rừng trên địa bàn huyện
113/KH-UBND 30/10/2019 Kế hoạch tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn Huyện Đak Đoa
131/QĐ-STC 21/10/2019 Quyết Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã trong lĩnh vực quản lý tài sản công
2321/QĐ-UBND 15/10/2019 Về việc công bố hết Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Đak Sơmei
2320/QĐ-UBND 15/10/2019
CÔNG BỐ HẾT DỊCH BÊNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN Xà A'DƠK
 
 
288/QĐ-SVHTTDL 08/10/2019 Quyết định về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, Thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn
14/ĐA-UBND 20/08/2019 Đề án chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch trên địa bàn Huyện Đak Đoa
2180/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết Định về việc phê duyệt Thuyết minh và đơn vị Chủ trì thực hiện dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cây có múi theo hướng hữu cơ tại xã Kon Gang, Đak Đoa
87/TB-TTDVNN 24/09/2019 Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 9 năm 2019, dự báo tình hình sâu bệnh tháng 10 năm 2019
23/KH-UBND 19/09/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
24/KH-UBND 19/09/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức xã Kon Gang thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
102/KH-UBND 24/09/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05/08/2019 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh 
25/KH-UBND 19/09/2019 Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn xã Kon Gang
22/KH-UBND 10/10/2018 KH triển khai thực hiện thu thập phiếu thông tin dân cư phục vụ xây dựng CSDL Quốc gia về dân cư trên địa bàn xã
20/KH-UBND 24/09/2018 Kế haochj điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ cómức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn xã
73/UBND-NL 27/09/2018 Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu pji vào địa bàn xã
72/UBND-NL 25/09/2018 chủ động phòng chống bệnh trên cây hồ tiêu và cà phê 

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?