LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 8
Số người on-line: 1

Xã Trang chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng bài: 01/07/2022
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQ-LT-CP-UBMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11,14, 16, 22 và 26 pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV, ngày 03/12/2018 của Bộ nội vụ về sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đoàn kết, đồng thời lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho cộng đồng dân cư thực hiện công việc tự quản trên địa bàn; tập hợp, phản ánh và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những lợi ích nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền xã Trang nói riêng, huyện Đak đvề thực hiện Chỉ thị số 05oa nói chung ngày càng vững mạnh.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ huyện ủy Đak Đoa; Kế hoạch số 26-KH/ĐU, ngày 10 tháng 02 năm 2022 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025. Các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện, UBND xã đã ban hành các Quyết định công bố ngày bầu cử, quy định thành phần cử tri tham gia bầu cử, quyết định thành lập các Tổ bầu cử ở thôn, làng... công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử bầu Trưởng thôn được Ban công tác mặt trận các thôn, làng tổ chức thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của cấấp trên, đảm bảo công khai, dân chủ.
Đến thời điểm hiện tai, các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hàn thành. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Trưởng thôn, phó trưởng thôn sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 03/7/2022 ở 05/05 thôn, làng trên địa bàn xã./.
                                                                                                                        Thế Hanh
 

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai