CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Tổng cộng có: 42 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ Cấp huyện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Người đứng đầu, cơ quan tổ chức đang quản lý văn bằng, chứng chỉ:  Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Cấp huyện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng chuyên môn cấp huyện có liên quan
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Sáp nhập, chia, tách nhà trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Cấp huyện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng chuyên môn cấp huyện có liên quan
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Giải thể nhà trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Cấp huyện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng chuyên môn cấp huyện có liên quan
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Cấp huyện a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Cấp huyện a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Cấp huyện a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp huyện ​a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.  Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp huyện a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp huyện a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Cấp huyện a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào  Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Cấp huyện a) Cơ quan Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). Cấp huyện a) Cơ quan Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp huyện a) Cơ quan Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp huyện a) Cơ quan Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở Cấp huyện a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo;
c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp huyện Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp huyện a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Cấp huyện a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị liên quan.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Cấp huyện a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
c) Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Cấp huyện a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
c) Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.
 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục phổ thông Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi Đối tượng học bổ túc xin chuyển đến Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp huyện a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến.
b) Cơ quan phối hợp: Nhà trường nơi chuyển đi.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Cấp huyện a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng giáo dục và đào tạo; Cơ sở giáo dục.
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Thủ tục hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người. Cấp huyện Cơ sở giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo, phòng lao động - thương binh và xã hội. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Cấp huyện Cơ sở giáo dục phổ thông. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Cấp huyện Phòng giáo dục và đào tạo, Phòng tài chính, Cơ sở giáo dục mầm non. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở đo nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 29
Tổng lượt truy cập: 203
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai