CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Tổng cộng có: 23 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã Lao dộng - Thương binh và Xã hội
Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư ngoài Cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hộ khẩu thường trú. Lao động Thương binh và Xã hội
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Cấp huyện Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Lao động Thương binh và Xã hội
Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Cấp huyện Lao động Thương binh và Xã hội
Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ cấp huyện Cấp huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công
Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Cấp Huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội  Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Thủ tục "Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền" Cấp Huyện Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Cấp Huyện Lao động - Thương binh và Xã hội
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Cấp huyện Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Cấp Huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động – Thương binh và Xã hội
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Cấp Huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  Lao động – Thương binh và Xã hội
Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động – Thương binh và Xã hội
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội
Thủ tục giải quyết chế độ chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng Cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Cấp huyện Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Giải quyết chế độ người hoạt động