CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các trường hợp vi phạm trong qua trình giải quyết TTHC

Đính kèm: Cong-van-688.pdf

ĐAK ĐOA THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

        Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột...

công khai quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến

Chi tiết: CV2106-UBND-NC.pdf

Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

       Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm...

Hướng dẫn đăng nhập và nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai

Có tệp hướng dẫn gửi kèm: HD-đang-nhap-va-nop-ho-so-tren-Cong-dich-vu-cong...

Triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Có văn bản đính kèm: 1874.pdf

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng

Có văn bản kèm theo: 216-BC-UBND.pdf

không yêu cầu công dân cung cấp Giấy xác nhận số CMND khi giao dịch

Văn bản: 1180.pdf

UBND HUYỆN ĐAK ĐOA TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA HUYỆN

        Trong thời gian gần đây, số lượng hồ sơ giao dịch ở lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Đak Đoa tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải hồ sơ tại Bộ phận...

Áp dụng Danh mục gồm 122 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 20 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Có Danh mục kèm theo: Công văn 1029.pdf

Áp dụng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Tải về: Kem-theo-CV1028.pdf

Áp dụng danh mục gồm 03 TTHC mới, 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Tải về: CV-1030.pdf

Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại cấp xã

Nội dung công văn: CV974.pdf

Xã Glar, quan tâm công tác giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân

       Thời gian qua, xã Glar - huyện Đak Đoa đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giải quyết thủ...

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2022

Văn bản kèm theo: 83-BC-UBND.pdf

Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022

Có văn bản đính kèm:

354-QĐ-UBND.pdf

Đak Đoa thực hiện chính sách tinh giảm biên chế

         Được sự quan tâm của Chính phủ, UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh về thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Ủy ban nhân...

Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện

Thời gian qua, UBND huyện luôn quan tâm đến việc duy trì, áp dụng và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Thường xuyên chỉ...

Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đak Đoa

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Nếu làm tốt được công tác kiểm soát thủ tục hành chính sẽ góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành...

Công tác thanh tra, giải quyết đơn, thư năm 2021 trên địa bàn huyện Đak Đoa

Về tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị:
Cấp huyện đã tiếp nhận 79 đơn, giảm 29 đơn so với cùng kỳ năm 2020 (79/108) Đã...

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của huyện Đak Đoa

Có văn bản đính kèm bên dưới:

5013-KH-cai-cach-hanh-chinh-2022.pdf

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2016/NĐ-CP NGÀY 25/01/2016 CỦA CHÍNH PHỦ

       Ngày 16/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...

Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Có văn bản chi tiết bên dưới:

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Có văn bản đính kèm bên dưới

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Có văn bản đính kèm bên dưới:

Báo cáo kết quả tuyên tuyền CCHC năm 2021

Có văn bản đính kèm bên dưới:

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 phương hướng nhiệm vụ 2022

Có đính kèm văn bản bên dưới:

Ban hành Kế hoạch CCHC 2021 - 2025, định hướng 2030

Có văn bản đính kèm bên dưới:

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẮT, GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

       Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1994/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 phê duyệt phương án...

Huyện Đak Đoa quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính

       Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -

THỰC TRẠNG, LỢI ÍCH VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÂN CẤP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

       Ngày 30/9/2021, Văn phòng Chính phủ tổ chức cầu truyền hình trực tuyến, các đơn vị liên quan đến công...

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

        Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh...

CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 CỦA CHÍNH PHỦ LÀ CUỘC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN

         Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030

       Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính...

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I/2021

Tệp đính kèm: BC94-CCHC-quy-1-nam-2021.pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021


Tệp đính kèm: Bao-cao-222-CCHC-6-thang-2021.pdf

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH "NGÀY THỨ 6 HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH"

Tệp đính kèm: Ke-hoach-40-ngay-thu-6.pdf

Xã KDang đơn vị tiêu biểu về cải cách hành chính ở cơ sở

        Thời gian qua, xã KDang - huyện Đak Đoa đã thực hiện hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính...

UBND HUYỆN ĐAK ĐOA TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “NGÀY THỨ 6 HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH” TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN

        Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn...

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I/2021 CỦA HUYỆN ĐAK ĐOA

        Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục...

V/v Đăng ký sáng kiến trong công tác cải cách hành chính

V/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Đak Đoa năm 2021

V/v Triển khai áp dụng 01 TTHC mới và gỡ bỏ 18 TTHC hết hiệu lực trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định ban hành KH tuyên truyền công tác CCHC năm 2021

Có văn bản đính kèm bên dưới:

ĐAK ĐOA: THÀNH TỰU 10 NĂM THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

      Trong 10 năm qua, nhờ sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung, sáng tạo, đồng bộ trong...

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

        Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong 03 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo...

HUYỆN ĐAK ĐOA TẬP HUẤN PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Vừa qua, trong  2 ngày (12-13/9) Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền...

ĐAK ĐOA, TẬP HUẤN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA HUYỆN

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, đảm bảo phục vụ...

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, là nhiệm vụ chính...

ĐAK ĐOA KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã từng bước đạt được những...

Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính cấp xã

Thực hiện Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách...

HUYỆN ĐAK ĐOA TẬP HUẤN HỆ THỐNG 1 CỨA ĐIỆN TỬ CHO 5 XÃ

Trong 2 ngày (26-27/10), UBND huyện Đak Đoa đã phối với Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ...

HUYỆN ĐAK ĐOA TẬP HUẤN HỆ THỐNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO HÀNH CHÍNH 9001:2008 CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ CẤP HUYỆN

Sáng ngày 31/10/2017, UBND huyện Đak Đoa phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai...

KIỂM TRA CÔNG TÁC TƯ PHÁP, CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Thực hiện Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm...

ĐAK ĐOA ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả công việc...

Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa.

Sáng ngày 26/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm...

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn, kết quả...

HUYỆN ĐAK ĐOA – KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

Thực hiện Chương trình cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2011-2020, hàng năm UBND huyện đều xây dựng các văn bản để triển...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QU DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA

Thực hiện quy định công khai thủ tục hành chính tại Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN NĂM 2017

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số...

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2016

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cải cách hành chính. Ủy...

ĐAK ĐOA: KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phục vụ nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động...

ĐAK ĐOA: KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TỪ NĂM 2012-2016

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTG VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại địa bàn các xã, thị trấn

Thực hiện Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND huyện Đak Đoa về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành...

Đak Đoa - kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Năm 2015, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của huyện đã từng bước đạt...

Bộ Công an chuẩn hóa nội dung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý

Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Bộ Công an đã ban hành Quyết định Số: 3473/QĐ-BCA-V19 về việc Ban hành Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an. Danh mục ban hành kèm theo Quyết định bao gồm: thủ tục hành...

Đak Đoa cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn I (2011 - 2015) và những giải pháp giai đoạn II (2016 - 2020)

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn...

Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 16 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất...

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Theo Thông tư 

Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đak Đoa

Sáng ngày 4/6/2015, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh do ông Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm...

Không cải cách thì dân oán trách, không minh bạch dễ tham nhũng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Không cải cách thì dân oán trách chúng ta, không công khai minh bạch thì dễ xảy...

Quy định mới trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về đẩy mạnh cải cách hành chính

Sáng 26/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ...

Đẩy mạnh dân chủ trong hoạt động cơ quan Nhà nước

Từ ngày 25/02, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được thực hiện theo Nghị định 

Quy định mức thu lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai quy định về lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh...

Đơn giản hóa 13 nhóm thủ tục hành chính trong năm 2015

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2015. Theo đó...

Một số giải pháp trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính của huyện Đak Đoa năm 2015

Với mục tiêu chung của cải cách hành chính trong giai đoạn 2011 - 2020 đó là cải cảch thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội...

Đak Đoa qua 3 năm thực hiện công tác cải cách hành chính

Thực hiện Chương trình cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2011-2020, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đều xây dựng kế hoạch...

Chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, trong đó quy định:...

Đak Đoa rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2014

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm...

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 7
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 140
Tổng lượt truy cập: 1663
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai