CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

        Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh...

CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 CỦA CHÍNH PHỦ LÀ CUỘC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN

         Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I/2021

Tệp đính kèm: BC94-CCHC-quy-1-nam-2021.pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021


Tệp đính kèm: Bao-cao-222-CCHC-6-thang-2021.pdf

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH "NGÀY THỨ 6 HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH"

Tệp đính kèm: Ke-hoach-40-ngay-thu-6.pdf

Xã KDang đơn vị tiêu biểu về cải cách hành chính ở cơ sở

        Thời gian qua, xã KDang - huyện Đak Đoa đã thực hiện hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính...

UBND HUYỆN ĐAK ĐOA TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “NGÀY THỨ 6 HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH” TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN

        Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn...

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I/2021 CỦA HUYỆN ĐAK ĐOA

        Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục...

V/v Đăng ký sáng kiến trong công tác cải cách hành chính

V/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Đak Đoa năm 2021

V/v Triển khai áp dụng 01 TTHC mới và gỡ bỏ 18 TTHC hết hiệu lực trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

ĐAK ĐOA: THÀNH TỰU 10 NĂM THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

      Trong 10 năm qua, nhờ sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung, sáng tạo, đồng bộ trong...

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

        Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong 03 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo...

HUYỆN ĐAK ĐOA TẬP HUẤN PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Vừa qua, trong  2 ngày (12-13/9) Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền...

ĐAK ĐOA, TẬP HUẤN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA HUYỆN

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, đảm bảo phục vụ...

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, là nhiệm vụ chính...

ĐAK ĐOA KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã từng bước đạt được những...

Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính cấp xã

Thực hiện Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách...

HUYỆN ĐAK ĐOA TẬP HUẤN HỆ THỐNG 1 CỨA ĐIỆN TỬ CHO 5 XÃ

Trong 2 ngày (26-27/10), UBND huyện Đak Đoa đã phối với Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ...

HUYỆN ĐAK ĐOA TẬP HUẤN HỆ THỐNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO HÀNH CHÍNH 9001:2008 CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ CẤP HUYỆN

Sáng ngày 31/10/2017, UBND huyện Đak Đoa phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai...

KIỂM TRA CÔNG TÁC TƯ PHÁP, CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Thực hiện Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm...

ĐAK ĐOA ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả công việc...

Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa.

Sáng ngày 26/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm...

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn, kết quả...

HUYỆN ĐAK ĐOA – KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

Thực hiện Chương trình cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2011-2020, hàng năm UBND huyện đều xây dựng các văn bản để triển...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QU DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Gia Lai

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA

Thực hiện quy định công khai thủ tục hành chính tại Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN NĂM 2017

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số...

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2016

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cải cách hành chính. Ủy...

ĐAK ĐOA: KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phục vụ nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động...

ĐAK ĐOA: KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TỪ NĂM 2012-2016

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTG VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại địa bàn các xã, thị trấn

Thực hiện Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND huyện Đak Đoa về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành...

Đak Đoa - kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Năm 2015, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của huyện đã từng bước đạt...

Bộ Công an chuẩn hóa nội dung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý

Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Bộ Công an đã ban hành Quyết định Số: 3473/QĐ-BCA-V19 về việc Ban hành Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an. Danh mục ban hành kèm theo Quyết định bao gồm: thủ tục hành...

Đak Đoa cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn I (2011 - 2015) và những giải pháp giai đoạn II (2016 - 2020)

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn...

Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 16 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất...

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Theo Thông tư 

Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đak Đoa

Sáng ngày 4/6/2015, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh do ông Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm...

Không cải cách thì dân oán trách, không minh bạch dễ tham nhũng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Không cải cách thì dân oán trách chúng ta, không công khai minh bạch thì dễ xảy...

Quy định mới trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về đẩy mạnh cải cách hành chính

Sáng 26/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ...

Đẩy mạnh dân chủ trong hoạt động cơ quan Nhà nước

Từ ngày 25/02, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được thực hiện theo Nghị định 

Quy định mức thu lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai quy định về lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh...

Đơn giản hóa 13 nhóm thủ tục hành chính trong năm 2015

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2015. Theo đó...

Một số giải pháp trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính của huyện Đak Đoa năm 2015

Với mục tiêu chung của cải cách hành chính trong giai đoạn 2011 - 2020 đó là cải cảch thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội...

Đak Đoa qua 3 năm thực hiện công tác cải cách hành chính

Thực hiện Chương trình cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2011-2020, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đều xây dựng kế hoạch...

Chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, trong đó quy định:...

Đak Đoa rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2014

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm...

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 1
Tuần hiện tại: 3
Tháng hiện tại: 29
Năm hiện tại: 304
Tổng lượt truy cập: 1051
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 156 nguyễn Huệ, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email:ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai