CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

Một số giải pháp trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính của huyện Đak Đoa năm 2015

Ngày đăng bài: 18/01/2015
Với mục tiêu chung của cải cách hành chính trong giai đoạn 2011 - 2020 đó là cải cảch thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Yêu cầu đặt ra với cải cách hành chính của huyện nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân nhất là việc giảm tải thủ tục, giấy tờ, thời gian thụ lý hồ sơ và chi phí để giải quyết hồ sơ hiện đang còn rất nặng nề và khó khăn. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2014 đã thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của lãnh đạo huyện Đak Đoa, nhưng vấn đề quan trọng là phải đưa các nội dung cải cách hành chính vào cuộc sống. 


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2014; trong năm 2015, UBND huyện đã nhanh chóng triển khai kế hoạch cải cách hành chính một cách đồng bộ từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công đến hiện đại hóa nền hành chính; gắn công tác cải cách hành chính với công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tuyên truyền các văn bản Quy phạm pháp luật. đồng thời tập trung vào các giải pháp để tổ chức thực hiện như sau:
- Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc cải cách TTHC, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ.
- Sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc huyện theo quy định; củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở; tránh chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tăng cường việc phân cấp, ủy quyền quản lý theo quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
- Xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ chặt chẽ theo quy trình; nội dung, chất lượng đảm bảo theo quy định.
- Thường xuyên rà soát, công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, minh bạch các thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức. đăng tải, cập nhật các TTHC mới đã được các cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung
- Đảm bảo cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; trên 80% cán bộ chuyên trách và 100% công chức cấp xã đạt chuẩn.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính và UBND các xã, thị trấn. Duy trì, nâng cao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Yêu cầu đặt ra đối với cải cách của huyện trong năm 2015 còn nhiều khó khăn rất cần sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên và sự phối hợp của các phòng ban chuyên môn, chính quyền địa phương cùng triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2011-2020.
                                                                         Ánh Trinh
                                                                    
  Phòng Nội vụ

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 2
Tổng lượt truy cập: 19
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai