CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Phòng, chống tham nhũng > Lĩnh vực Công tác cán bộ > Công khai phân bổ chỉ tiêu biên chế