CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
1. Đ/c Phạm Minh Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (Email: trungpm.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0914306699):
        a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý các mặt công tác của Ủy ban nhân dân huyện; các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND huyện; các cơ quan chuyên môn, địa phương thuộc UBND huyện.
          b) Chủ tài khoản thứ nhất ngân sách huyện.
          c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách; đầu tư; nội chính.
          Khi cần thiết, Chủ tịch UBND huyện giao quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định giải quyết các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nhưng có liên quan đến lĩnh vực được phân công cho các Phó Chủ tịch tại Quyết định này (giao quyền bằng Quyết định cụ thể hoặc phân công giải quyết từng vụ việc thông qua Phiếu xử lý công việc).
          Khi một Phó Chủ tịch đi vắng, Chủ tịch trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay cho Phó Chủ tịch đi vắng.
         d) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nội vụ, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Thanh tra huyện, phòng Tư pháp, các ban, hội đồng kiêm nhiệm (thuộc lĩnh vực phụ trách).
        e) Giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân huyện với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện.
2. Đ/c Giang H'Đan – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện (Email: dang
.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0906588182):
          a) Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy lợi, tài nguyên, môi trường, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, định canh - định cư, khoa học công nghệ, các chương trình mục tiêu quốc gia (thuộc lĩnh vực phụ trách).
         b) Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công tại điểm a, Khoản 2 Điều này, Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về những quyết định của mình. Tùy tình hình cụ thể, Phó Chủ tịch được Chủ tịch giao quyền xem xét, quyết định giải quyết một số công việc khác do Chủ tịch trực tiếp phụ trách hoặc được Chủ tịch phân công giải quyết công việc thay cho Phó Chủ tịch khác đi vắng (giao quyền theo lĩnh vực bằng Quyết định cụ thể hoặc phân công giải quyết từng vụ việc thông qua Phiếu xử lý công việc).

          c) Chủ tài khoản thứ hai Ngân sách huyện.
         d) Phụ trách và theo dõi các đơn vị: phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các ban, hội đồng kiêm nhiệm (thuộc lĩnh vực phụ trách).
         e) Giữ mối quan hệ phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện.
3. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
(Email: dungnt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0914097879):
         
a) Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành lĩnh vực văn hóa - xã hội và các lĩnh vực xã hội khác, bao gồm: Y tế, dân số, lao động - thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thông tin, truyền thông, thể thao du lịch, truyền thanh, truyền hình, bảo hiểm xã hội, dân tộc, tôn giáo, các chương trình mục tiêu quốc gia (thuộc lĩnh vực phụ trách).
        b) Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công tại điểm a, Khoản 3 Điều này, Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về những quyết định của mình. Tùy tình hình cụ thể, Phó Chủ tịch được Chủ tịch giao quyền xem xét, quyết định giải quyết một số công việc khác do Chủ tịch trực tiếp phụ trách hoặc được Chủ tịch phân công giải quyết công việc thay cho Phó Chủ tịch khác đi vắng (giao quyền theo lĩnh vực bằng Quyết định cụ thể hoặc phân công giải quyết từng vụ việc thông qua Phiếu xử lý công việc).
        c) Phụ trách và theo dõi các đơn vị: phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Dân tộc, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao, 
các ban, hội đồng kiêm nhiệm (thuộc lĩnh vực phụ trách).
        d) Giữ mối quan hệ phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh và các hội khác của huyện.
4. Đ/c Huỳnh Siểm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
(Email: siemh.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0905316813):
        a) Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành lĩnh vực nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, xây dựng, thuế, thống kê, kinh tế tập thể, doanh nghiệp, ngân hàng, các chương trình mục tiêu quốc gia (thuộc lĩnh vực phụ trách); phê duyệt Dự toán và Quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.
       b) Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công tại điểm a, Khoản 4 Điều này, Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về những quyết định của mình. Tùy tình hình cụ thể, Phó Chủ tịch được Chủ tịch giao quyền xem xét, quyết định giải quyết một số công việc khác do Chủ tịch trực tiếp phụ trách hoặc được Chủ tịch phân công giải quyết công việc thay cho Phó Chủ tịch khác đi vắng (giao quyền theo lĩnh vực bằng Quyết định cụ thể hoặc phân công giải quyết từng vụ việc thông qua Phiếu xử lý công việc).
       c) Phụ trách và theo dõi các đơn vị: phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi Cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thống kê, Đội Công trình đô thị, Đội Công trình giao thông, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, các ngân hàng, Hội Doanh nghiệp huyện, các Hợp tác xã trên địa bàn, các ban, hội đồng kiêm nhiệm (thuộc lĩnh vực phụ trách).
      d) Giữ mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện.
Chi tiết xem tại đây

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 87
Năm hiện tại: 223
Tổng lượt truy cập: 4492
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai