CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
htdt.jpg
 
 


1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT Tên đơn vị Email
1 UBND huyện ubnddakdoa@gialai.gov.vn
2 Phòng Nội Vụ Huyện nv.dakdoa@gialai.gov.vn
3 Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Huyện ktht.dakdoa@gialai.gov.vn
4 Phòng Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội Huyện ldtbxh.dakdoa@gialai.gov.vn
5 Phòng Tra Huyện tt.dakdoa@gialai.gov.vn
6 Phòng Dân Tộc Huyện dt.dakdoa@gialai.gov.vn
7 Phòng Tư Pháp Huyện tp.dakdoa@gialai.gov.vn
8 Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Huyện tnmt.dakdoa@gialai.gov.vn
9 Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện nnptnt.dakdoa@gialai.gov.vn
10 Phòng Văn Hóa Và Thông Tin Huyện vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn
11 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Huyện tckh.dakdoa@gialai.gov.vn
12 Phòng Y Tế Huyện yt.dakdoa@gialai.gov.vn

2.1. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
 
STT Họ và tên Email
1 Phạm Minh Trung trungpm.dakdoa@gialai.gov.vn
2 Huỳnh Siểm siemh.dakdoa@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Tiến Dũng dungnt.dakdoa@gialai.gov.vn
4 Giang H' Đan dang.dakdoa@gialai.gov.vn
5 Mai Tấn Lợi loimt.dakdoa@gialai.gov.vn
6 Nguyễn Lan Phương phuongnl.dakdoa@gialai.gov.vn
7 Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhungntt.dakdoa@gialai.gov.vn
8 Nguyễn Thị Ngọc Lan lanntn.dakdoa@gialai.gov.vn
9 Huỳnh Siểm siemh.dakdoa@gialai.gov.vn
10 Lê Văn Trinh trinhlv.dakdoa@gialai.gov.vn
11 Nguyễn Thị Hiệp hiepnt.dakdoa@gialai.gov.vn
12 Nguyễn Trường Sinh sinhnt.dakdoa@gialai.gov.vn
13 Nguyễn Văn Tuấn tuannv.dakdoa@gialai.gov.vn
14 Nguyễn Xuân Cảng cangnx.dakdoa@gialai.gov.vn
15 Nguyễn Đinh Thị Mỹ Lai laindtm.dakdoa@gialai.gov.vn
16 Nguyễn Đức Hòa hoand.dakdoa@gialai.gov.vn
17 Phạm Ngọc Tiến tienpn.dakdoa@gialai.gov.vn
18 Phạm Thị Huyền huyenpt.dakdoa@gialai.gov.vn
19 Trương Thị Lài laitt.dakdoa@gialai.gov.vn
20 Trần Thị Kim Dung dungttk.dakdoa@gialai.gov.vn
21 Trịnh Minh Long longtm.dakdoa@gialai.gov.vn
22 Vũ Kiều Trúc trucvk.dakdoa@gialai.gov.vn
23 Bùi Anh Khoa khoaba.dakdoa@gialai.gov.vn
24 Diệp Đại Quốc quocdd.dakdoa@gialai.gov.vn
25 Dương Minh Thiên thiendm.dakdoa@gialai.gov.vn
26 H'Lê Nes neshl.dakdoa@gialai.gov.vn
27 Lê Mộng Thảo thaolm.dakdoa@gialai.gov.vn
28 Lê Thanh Bình binhlt.dakdoa@gialai.gov.vn
29 Nguyễn Thành Quang quangnt.dakdoa@gialai.gov.vn
30 Nguyễn Thị Hà hanth.dakdoa@gialai.gov.vn
31 Nguyễn Thị Hạnh hanhnt.dakdoa@gialai.gov.vn
32 Nguyễn Thị Thúy Nga ngantt.dakdoa@gialai.gov.vn
33 Nguyễn Trọng Hà hant.dakdoa@gialai.gov.vn
34 Nguyễn Đình Minh minhnd.dakdoa@gialai.gov.vn
35 Thái Văn Hưng hungtv.dakdoa@gialai.gov.vn
36 Trần Hưng Nghiệp nghiepth.dakdoa@gialai.gov.vn
37 Trần Khía khiat.dakdoa@gialai.gov.vn
38 Vũ Đình Thanh thanhvd.dakdoa@gialai.gov.vn
39 Đỗ Thành Việt vietdt.dakdoa@gialai.gov.vn
40 Bùi Văn Bình binhbv.dakdoa@gialai.gov.vn
41 Bùi Huy Hoàng hoangbh.dakdoa@gialai.gov.vn
42 Bùi Trí Hải haibt.dakdoa@gialai.gov.vn
43 Cao Văn Nông nongcv.dakdoa@gialai.gov.vn
44 Lê Duy Linh linhld.dakdoa@gialai.gov.vn
45 Lê Thị Thu Thảo thaoltt.dakdoa@gialai.gov.vn
46 Lưu Phương Chi chilp.dakdoa@gialai.gov.vn
47 Lưu Văn Lân lanlv.dakdoa@gialai.gov.vn
48 Lương Minh Thiện thienlm.dakdoa@gialai.gov.vn
49 Mai Tấn Lợi loimt.dakdoa@gialai.gov.vn
50 Nguyễn Thành Thoại thoaint.dakdoa@gialai.gov.vn
51 Nguyễn Thị Thanh Huyền huyenntt.dakdoa@gialai.gov.vn
52 Nguyễn Văn Trung trungnv.dakdoa@gialai.gov.vn
53 Nguyễn Xuân Giang giangnx.dakdoa@gialai.gov.vn
54 Phạm Duy Chinh chinhpd.dakdoa@gialai.gov.vn
55 Phạm Nguyễn Hà Vi vipnh.dakdoa@gialai.gov.vn
56 Phạm Trung Nhân nhanpt.dakdoa@gialai.gov.vn
57 Vũ Văn Sáng sangvv.dakdoa@gialai.gov.vn
58 Trần Minh Chấn chantm.dakdoa@gialai.gov.vn
59 Bùi Văn Hớn honbv.dakdoa@gialai.gov.vn
60 Hồ Bình Côi coihb.dakdoa@gialai.gov.vn
61 Lê Thị Gái gailt.dakdoa@gialai.gov.vn
62 Lê Tấn Hùng hunglt.dakdoa@gialai.gov.vn
63 Nguyễn Công Thành thanhnc.dakdoa@gialai.gov.vn
64 Nguyễn Kim Anh anhnk.dakdoa@gialai.gov.vn
65 Nguyễn Thị Minh minhnt.dakdoa@gialai.gov.vn
66 Nguyễn Tiến Mạnh manhnt.dakdoa@gialai.gov.vn
67 Nguyễn Văn Tâm tamnv.dakdoa@gialai.gov.vn
68 Nguyễn Xuân Thắm thamnx.dakdoa@gialai.gov.vn
69 Phan Văn Hiệp hieppv.dakdoa@gialai.gov.vn
70 Phạm Quốc Việt vietpq.dakdoa@gialai.gov.vn
71 Trần Như Mạnh manhtn.dakdoa@gialai.gov.vn
72 Trần Thị Canh canhtt.dakdoa@gialai.gov.vn
73 Trần Thị Hào haott.dakdoa@gialai.gov.vn
74 Võ Đình Thân thanvd.dakdoa@gialai.gov.vn
75 Đặng Thị Phong phongdt.dakdoa@gialai.gov.vn
76 Nhữ Việt Hùng hungnv.dakdoa@gialai.gov.vn
77 Phạm Thị Minh Nguyệt nguyetptm.dakdoa@gialai.gov.vn
78 Võ Thị Nguyệt nguyetvt.dakdoa@gialai.gov.vn
79 Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa ubnddakdoa@gialai.gov.vn
80 Lê Minh Vũ vulm.dakdoa@gialai.gov.vn
81 Lê Đình Chiến chienld.dakdoa@gialai.gov.vn
82 Đỗ Thị Hồng Vân vandth.dakdoa@gialai.gov.vn
83 Hoàng Anh Hà haha.dakdoa@gialai.gov.vn
84 Hồng Mỹ Kim kimhm.dakdoa@gialai.gov.vn
85 Nguyễn Quốc Huy huynq.dakdoa@gialai.gov.vn
86 Trương Minh Thanh thanhtm.dakdoa@gialai.gov.vn
87 Phí Quang Mừng mungpq.dakdoa@gialai.gov.vn
88 Nguyễn Thị Hiếu Thảo thaonth.dakdoa@gialai.gov.vn
89 Đặng Thị Hoàng Hảo haodth.dakdoa@gialai.gov.vn
90 Trần Thị Trang trangtt.dakdoa@gialai.gov.vn
91 Lê Kim Nam namlk.dakdoa@gialai.gov.vn
92 Trương Phước Bảo Châu chautpb.dakdoa@gialai.gov.vn
93 Nguyễn Thị Vĩnh Thảo thaontv.dakdoa@gialai.gov.vn
94 Đỗ Thị Hải Yến yendth.dakdoa@gialai.gov.vn
95 Phan Mai Chi chipm.dakdoa@gialai.gov.vn
96 Nguyễn Thế Vũ vunt.dakdoa@gialai.gov.vn
97 Nay Phun phunn.dakdoa@gialai.gov.vn
98 Y Kiều kieuy.dakdoa@gialai.gov.vn
99 Đoàn Thị Minh minhdt.dakdoa@gialai.gov.vn
100 Nguyễn Thị Hương Sen sennth.dakdoa@gialai.gov.vn
101 Trần Thị Thu Thảo thaottt.dakdoa@gialai.gov.vn
102 Phạm Ngọc Huấn huanpn.dakdoa@gialai.gov.vn
103 Nguyễn Việt Hà havn.dakdoa@gialai.gov.vn
104 Phạm Thị Kim Anh anhptk.dakdoa@gialai.gov.vn
105 Trần Thị Kim Tuyến tuyenttk.dakdoa@gialai.gov.vn
106 Lê Quang Linh linhlq.dakdoa@gialai.gov.vn
107 Phạm Cường cuongp.dakdoa@gialai.gov.vn
108 Nguyễn Đình Hiệp hiepnd.dakdoa@gialai.gov.vn
109 Nguyễn Thị Nở nont.dakdoa@gialai.gov.vn
110 Nguyễn Cường Quốc quocnc.dakdoa@gialai.gov.vn
111 Võ Thị Tuyết Sương suongvtt.dakdoa@gialai.gov.vn
112 Trương Thị Mỹ Dung dungttm.dakdoa@gialai.gov.vn
113 Huỳnh Thị Ánh Vi vihta.dakdoa@gialai.gov.vn
114 Lê Hữu Tôn tonlh.dakdoa@gialai.gov.vn
115 Châu Ngọc Thành thanhcn.dakdoa@gialai.gov.vn
116 Đào Trung Thủy thuydt.dakdoa@gialai.gov.vn
117 Phạm Thị Thu Hà haptt.dakdoa@gialai.gov.vn
118 Đinh Thị Lan landt.dakdoa@gialai.gov.vn
119 Lê Thị Lý lylt.dakdoa@gialai.gov.vn
120 Trần Thị Thúy Nga ngattt.dakdoa@gialai.gov.vn
121 Nguyễn Thanh Chương chuongnt.dakdoa@gialai.gov.vn
122 Nguyễn Duy Lê ledn.dakdoa@gialai.gov.vn
123 Nguyễn Thanh Hồng hongnt.dakdoa@gialai.gov.vn
124 Trần Quốc Toàn toantq.dakdoa@gialai.gov.vn
125 Trần Đình Tuấn tuantd.dakdoa@gialai.gov.vn
126 Nguyễn Thị Nhân nhannt.dakdoa@gialai.gov.vn
127 Nguyễn Thị Thanh Sang sangntt.dakdoa@gialai.gov.vn
128 Lê Quang Thanh thanhlq.dakdoa@gialai.gov.vn
129 Dương Thị Thu Thủy thuydtt.dakdoa@gialai.gov.vn
130 Trần Thị Nhất Hạnh hanhttn.dakdoa@gialai.gov.vn
131 Phạm Văn Đức ducpv.dakdoa@gialai.gov.vn
132 Nguyễn Thị Thùy Ninh ninhntt.dakdoa@gialai.gov.vn
133 Nguyễn Văn Nhị nhinv.dakdoa@gialai.gov.vn
134 Nguyễn Thị Ngọc Anh anhntn.dakdoa@gialai.gov.vn
135 Lê Thị Minh Tâm tamltm.dakdoa@gialai.gov.vn
136 Nguyễn Tấn Thuyên thuyennt.dakdoa@gialai.gov.vn
137 Đinh Thị Lá ladt.dakdoa@gialai.gov.vn
138 Nguyễn Văn Cường cuongnv.dakdoa@gialai.gov.vn
139 Đặng Thị Hoài hoaidt.dakdoa@gialai.gov.vn
140 Lê Thị Hương huonglt.dakdoa@gialai.gov.vn
141 Phạm Văn Thành thanhpv.dakdoa@gialai.gov.vn
142 Nguyễn Quang Đức ducnq.dakdoa@gialai.gov.vn
143 Trương Trung Kiên kientt.dakdoa@gialai.gov.vn
 

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 5
Tháng hiện tại: 11
Năm hiện tại: 122
Tổng lượt truy cập: 2145
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai