CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; kiểm tra, ngăn chặn hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện

Nội dung: cong-van-2299.pdf

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023

Nội dung: CV2312.pdf

kiểm tra phản ánh của báo cáo về ô nhiễm môi trường tại bãi rác xã Glar

Nội dung: BAO-CAO-306.pdf

tăng cường công tác quản lý và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản khoáng sản trên địa bàn huyện

Nội dung: Congvan-2263.pdf

Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện phương án hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn huyện Đak Đoa

Đính kèm: KH-103.pdf

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/7/2023

Thực hiện quan trắc Môi trường định kỳ

Triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa lao động trẻ tốt nghiệp CĐ, ĐH, sau ĐH về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh GL gia đoạn 2023-2025

Đính kèm: Congvan1692.pdf

Tăng cường quản lý tình hình lao động làm việc trên địa bàn huyện

Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ba Bí thư về tăng cường bảo đảm ATTP trong tình hình mới

Đính kèm: Kehoach86.pdf

Tăng cường quản lý hoạt động các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện

Đính kèm: Congvan-1719.pdf

Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2023

Đính kèm: 49-BC-BCĐLNATTP.pdf

Kế hoạch triển khai công tác trồng rừng 2023 trên địa bàn huyện

Đính kèm: 92-KH-UBND.pdf

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 15/5/2023 đến ngày 14/6/2023

Tăng cường công tác quản lý NN về khoáng sản; kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn

Nội dung văn bản: CV1621-UBND-NL.pdf

khuyến cáo các biện pháp chăm sóc vật nuôi trong mùa mưa

Nội dung văn bản: CV1625-UBND-NL.pdf

Kế hoạch chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng đến 2025

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2023

Đính kèm: CV1511.pdf

Tổ chức thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023

Đính kèm: KH83.pdf

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập

Đính kèm: kh78.pdf

Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện năm 2023

Đính kèm: CV-1155.pdf

triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Lỡ mồm long móng

Đính kèm: CV1450.pdf

Báo cáo tình hình sâu bệnh từ ngày 15/4 đến ngày 14/5/2023

Đính kèm file: 

V/v triển khai thực hiện kết luận và chỉ đạo của đồng chí Dương Mah Tiệp, PCT.UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng

Đính kèm: cv1374.pdf

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023

Đính kèm: CV1354.pdf

V/v triển khai tháng hành động về ATVS lao động và Tháng Công nhân năm 2023 trên địa bàn huyện

Đính kèm: 67-KH-UBND.pdf

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về khoáng sản

Đính kèm: 803-UBND-NL.pdf

Nội dung làm việc về công tác phát triển DN HTX và các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Đính kèm: Cong-van-692.pdf

Tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và PCCC rừng mùa khô 2022-2023

Khuyến cáo các biện pháp chăm sóc đàn vật nuôi trong thời tiết giao mùa trên địa bàn huyện

Nâng cao tỷ lệ hộ dân đăng ký thu gom chất thải rắn sinh hoạt năm 2023-2025

Đính kèm: Cong-van-583.pdf

Kế hoạch nâng cao tỷ lệ hộ dân đăng ký thu gom chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2023-2025

Đính kèm: Ke-hoach-32.pdf

Đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện năm 2023

Đính kèm: Kehoach-25.pdf

Kế hoạch thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động gd 2021-2025 tên địa bàn huyện Đak Đoa

Đính kèm: 24kh-ubnd.pdf

Tiếp tục tăng cường công tác QLNN về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện

Đính kèm: CV425.pdf

Triển khai các biện pháp quản lý, BVR và PCCCR mùa khô 2022-2023

Đính kèm: CV424-UBND-NL.pdf

Báo cáo tình hình sâu bệnh từ ngày 15/01 đến ngày 14/02/2023

Cảnh báo Về tình hình rệp sáp hại cà phê và các biện pháp chỉ đạo phòng trừ trong thời gian tới cảnh báo rệp sáp hại cà phê 2023

Triển khai thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bán Hồ" và tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng năm 2023

Đính kèm: CV-390.pdf

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 15/12 đến ngày 14/01/2023

Kế hoạch Phòng chống cháy rừng huyện Đak ĐOa mùa khô năm 2022-2023 và các năm tiếp theo

Có văn bản đính kèm: 190-KH-UBND.pdf

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 15/10 đến ngày 14/11/2022

Đính kèm văn bản: 51382_2022_51382_BC-tinh...

Triển khai Tháng Tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường trên địa bàn huyện

Kèm theo văn bản: 161-KH-UBND.pdf

Bàn giao diện đất đã rà soát đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng về địa phương quản lý, sử dụng theo quy định

Văn bản đính kèm: CV2594.pdf

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập

Văn bản đính kèm: CV2587.pdf

Thực hiện quy chế phối hợp về quả lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đính kèm văn bản: CV2491-UBND-NL.pdf

Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

Đính kèm văn bản: 151-KH-UBND.pdf

tăng cường công tác thiết lập, xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường

Đính kèm văn bản: CV-2493-UBND-NL.pdf

Báo cáo tình hình sâu bệnh từ ngày 15/9 đến ngày 14/10/2022

Cập nhật theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

Đính kèm: CV-2269.pdf

Tăng cường quản lý, sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn huyện

Đính kèm: CV-2286.pdf

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng tháng 9

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản tại các địa bàn giáp ranh

Văn bản đính kèm: CV-2038.pdf

Triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động

Có văn bản đính kèm: CV-2056-UBND-VX.pdf

BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023: Những thông tin cần biết

Để các bậc phụ huynh...

Truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2022

Có kế hoạch kèm theo: 606-KH-BCĐLNATTP.pdf

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg

Văn bản kèm theo: 1774-UBND-VX.pdf

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam về ATTP

Văn bản kèm theo: 1767-UBND-VX.pdf

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng (từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/7/2022)

Văn bản kèm theo: BC-47-Tinh-hinh-SV-gay-hai-cay...

Đào tạo nghề cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đính kèm: CV1484.pdf

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại đối với cây trồng rừng và cây phân tán

HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ NAM YANG ĐANG SINH SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẶNG QUÀ CHO 30 HỘ NGHÈO

        Nhằm động viên giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã vươn lên trong cuộc sống, sáng ngày 7/7/2022, xã Nam Yang đã phối hợp với Hội...

tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác

Tệp đính kèm: Cong-van-1257-UBND-NL.pdf

Triển khai công tác trồng rừng trong quy hoạch 3 loại rừng năm 2022 trên địa bàn huyện

         Trên cơ sở Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án Các dự án bảo vệ và phát triển rừng...

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

       Ngày 30/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại...

Triển khai hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong ỉĩnh vực tài nguyên nuớc và khoáng sản

Nội dung văn bản: 996.pdf

tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện

Nội dung văn bản: CV1052.pdf

Thông tin chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại phát triến ngoại thương tại Lào Cai

Nội dung văn bản: 

Chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính mới xã HNeng

Văn bản đính kèm: 681-UBND-KT.pdf

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 15/3/2022 đến ngày 14/4/2022

Văn bản đính kèm: 19-Bao-cao.pdf

Cảnh báo rệp sáp hại trên cây cà phê và các biện pháp phòng trừ

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 15/02/2022 đến ngày 14/3/2022)

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Có Kế hoạch cụ thể kèm theo:   

Kế hoạch thực hiện NQ 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp củ yếu cải thiện môi trường xung quanh nâng cao chỉ sô năng lực cạnh tranh cấp huyện

Có Kế hoạch đính kèm:  44-KH-UBND.pdf

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Có văn bản hướng dẫn kèm theo:  418-UBND.pdf

Chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện

Có văn bản kèm theo:  417-UBND.pdf

Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Đak Đoa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Gồm các tài liệu đính kèm:

1. QĐ-phe-duyet.pdf

2. 

Tổ chức hội chợ việc làm năm 2022 trên địa bàn huyện

Có văn bản đính kèm:

20-KH-to-chuc-hoi-cho-viec-lam-2022.pdf

Phổ biến sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGap cho 10 loại cây ăn quả chủ lực

Có văn bản hướng dẫn kèm theo:

CV-03-pho-bien-so-tay-ky-thuat-canh-tac...

Công bố hiện trạng rừng trên địa bàn huyện 2021

Có văn bản đính kèm:

QĐ-cong-bo-hien-trang-rung.pdf

Kế hoạch, giải pháp phát triển doanh nghiệp 2022

Có văn bản đính kèm:

CV181.pdf

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện

Có văn bản kèm theo:

195-CV-UBND.pdf

Đak Đoa tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Để tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022. UBND...

KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN ĐAK ĐOA NĂM 2021 NHÌN LẠI

          Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 theo các chỉ đạo của UBND tỉnh; Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 18/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa...

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/01/2022

Văn bản đính kèm bên dưới:

BC-03-tinh-hinh-SV-gay-hai-cay-trong-đen...

Huyện Đak Đoa xuất ngân sách cấp kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ học kỳ I- Năm học 2021 – 2022

Được sự quan tâm của Chính phủ, UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh về chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ học kỳ I- Năm học 2021 – 2022 cho...

ĐAK ĐOA XUẤT NGÂN SÁCH CHO NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG; CÁC LÀNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN; CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TIÊU BIỂU; CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022

Nhằm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền đối với người có công với cách mạng trong...

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

       100% xã đảo được cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập
       ...

SỬA ĐỔI QUY HOẠCH PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN QUỐC GIA

       Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 sửa...

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC, TẶNG QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

       Ngày 27/12/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 2408/QĐ-CTN về...

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2020/NĐ-CP NGÀY 14/8/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỐNG TIN NHẮN RÁC, THƯ ĐIỆN TỬ RÁC, CUỘC GỌI RÁC.

       Ngày 13/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết...

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

       Ngày 14/10/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương...

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

       Ngày 16/9/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh vừa ký Quyết định số 612/QĐ-UBDT phê...

QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022.

        Ngày 01/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15, Quy định về nguyên...

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2020/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/10/2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

      Ngày 07/9/2021, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH Sửa...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ, PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN CẤP XÃ VÀ NGƯỜI LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

        Ngày 06/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022

        Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH, ngày  về việc hướng dẫn...

Quy định mới về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

       Ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành 

Toàn bộ đối tượng được miễn, giảm học phí từ 15/10/2021

        Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021, quy định về cơ chế thu, quản lý học...

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

       Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...

Giải pháp dạy học cho học sinh tiểu học trong thời gian Covid-19

       Ngày 26/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây viết tắt là GDĐT) đã ban hành 

Xác định tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi đối với trường hợp tinh giản biên chế

       Ngày 24/8, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành văn bản hướng dẫn về việc xác định tuổi hưởng...

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TRÊN BÁO IN, BÁO ĐIỆN TỬ.

       Ngày 24/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1269/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí...

CÔNG BỐ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN ĐỐI VỚI HẠNG MỤC SẢN XUẤT, TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH.

        Ngày 23/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1265/QĐ-BTTTT Công bố Tiêu chí chất...

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ “PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GIỐNG”

       Ngày 19/8/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT Hướng dẫn...

Chỉ thị năm học mới: Ứng phó với Covid-19, tiếp tục đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng

       Ngày 24/8/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành Chỉ thị số...

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 113/2016/TT-BQP NGÀY 23/8/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

     Ngày 23/8/2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 109/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung...

BỎ QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ

       Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên...

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NỀN TẢNG SỐ AN TOÀN, AN LÀNH MẠNH

       Ngày 18/8/2021, Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về thúc đẩy phát triển và sử dụng...

​TRIỂN KHAI KỊP THỜI, ĐỒNG BỘ, CÓ HIỆU QUẢ CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

       Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 16/8/2021, về việc ban hành...

Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe

       Ngày 06/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 2796/KH-BVHTTDL Hướng dẫn Toàn dân...

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

       Để đảm bảo việc quản lý và sử dụng hồ sơ điện tử của công chức, viên chức trong tương lai được đồng bộ...

QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM, TẠM HOÃN ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

        Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 về thành lập và quản lý Quỹ phòng...

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững.

       Ngày 28/7/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương...

Công bố báo cáo Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc và Các vấn đề giới trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

       Ngày 04/8/2021, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với...

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÀNG XUẤT BẢN PHẨM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2022-2026

       Ngày 02/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1377/QĐ-TTg phê duyệt chương trình đặt hàng...

Chiến dịch truyền thông “Vì bức tranh tương lai có trẻ em gái” góp phần thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Việt Nam

       Chiến dịch toàn cầu “Vì bức tranh tương lai có trẻ em gái” được Liên minh Giáo dục...

Mọi người dân bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục hiện đại

        Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1373/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây...

Phê duyệt danh sách các dân tộc còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

       Ngày 14/7/2021,  Phó Thủ tướng...

Quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

      Ngày 1/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Nghị...

Một số quy định mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ ngày 15/8/2021

      Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương...

BỘ CÔNG THƯƠNG CÔNG BỐ DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU

        Ngày 27/7/2021, Bộ Công thương ban hành Công văn hỏa tốc số 4481/BCT-TTTN về việc hàng hóa, dịch vụ...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

       Ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức hưởng trợ...

QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

      Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg Quy định về xã, phường, thị trấn đạt...

Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, bán lẻ khi áp dụng Chỉ thị 16

       Ngày 21/7/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5858/BYT-MT về việc hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY TRÌNH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HÀNG NĂM VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2022-2025

       Ngày 16/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg về việc quy định quy trình rà...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘ SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU

       Ngày 06/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số...

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

       Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính...

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TRẺ EM VÀ NGƯỜI ĐANG ĐIỀU TRỊ COVID-19 (F0), CÁCH LY Y TẾ (F1)

       Quyết định số 23/2021/QĐ TTg, ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người...

Quy định, tuyên truyền về phòng, chống (HIV/AISD) trong cơ sở quản lý

       Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung...

BỔ SUNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TÍNH VÀO THỜI GIAN XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ THỜI GIAN KHÔNG ĐƯỚC TÍNH ĐỂ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

       Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ, ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc...

03 trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

        Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 

Chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư

       Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ, đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên...

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

       Ngày 18/6/2021,  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 433/QĐ-UBDT về việc...

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng

       Ngày 17/06/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1894/QÐ-BVHTTDL về việc tiếp tục...

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

       Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành Quyết định 874/QĐ-BTTTT, về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng...

BỘ CÔNG AN BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

        Ngày 15/5/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BCS quy định chi tiết một số...

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP Ở ĐỊA PHƯƠNG

        Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT về việc hướng...

DANH MỤC VÀ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI.

        Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ, ký Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg, ban hành Danh mục và quy định về việc...

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch

        Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về đảm bảo an ninh quốc gia, trật...

UBND tỉnh chỉ đạo đến năm 2025 tỷ lệ huy động học sinh bậc THCS đúng độ tuổi đến trường đạt từ 97% trở lên.

        UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 351/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch huy động học sinh bậc trung học cơ...

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

       Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số

Xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ...

THÊM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THẺ BHYT MIỄN PHÍ TỪ 01/7/2021

       Nội dung này được đề cập tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo...

Thay đổi điều kiện tách hộ khẩu từ ngày 01/7/2021

Luật Cư trú 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7...

Từ 01/7/2021, nâng mức trợ cấp với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đây là nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại Pháp lệnh số 

THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ KHU VỰC III, KHU VỰC II, KHU VỰC I THUỘC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

        Ngày 06/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết đinh số 861/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các...

Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

        Ngày 04/06/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh...

Quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

         Ngày 08/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL về...

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI

           Để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các...

14 vi phạm liên quan phòng, chống COVID-19 và mức phạt

         1. Hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống dịch...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

        Ngày 24/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của...

HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ TRỢ CÔNG TÁC THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH NĂM 2021

       Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và tổ chức, cá nhân có liên quan...

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT KHI ĐỔI CHỨNG MINH NHÂN DÂN SANG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP

Mọi giao dịch đã xác lập có sử dụng số CMND 9 số cũ vẫn có giá trị pháp lý, tuy nhiên để thực hiện các giao dịch mới thuận...

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG DỊP NGHỈ LỄ 30/4, 01/5

       Ngày 15/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 479/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại...

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

        Thủ tướng Chính phủ, vừa ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg, ngày 31/3/2021 Quy định mức...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

       Ngày 15/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối...

Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

         Theo đó, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP,  ngày 29/03/2021 quy định:

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG

       Nghị định số 17/2021/NĐ-CP, quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG

        Nghị định số 17/2021/NĐ-CP, quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên...

Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

        Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 

Tổng kết 08 năm thi hành các Nghị định triển khai thi hànhLuật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trên địa bàn huyện.

        Thực hiện theo Văn bản số 205/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 18/02/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về...

Cẩn trọng với thông tin giả về Covid-19 trên mạng xã hội

         Hiện nay trên các trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về văn bản Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 đối với tỉnh Gia Lai ...

QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021-2025

        Chính phủ, ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn...

CÁC HÀNH VI VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM

      Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, ban hành công văn 133/STTTT-TTra ngày 01/02/2021 về việc...

Xã Ia Băng quyết tâm về đích xây dựng nông thôn mới Xã Ia Băng quyết tâm về đích xây dựng nông thôn mới

        Xã Ia Băng  huyện Đak Đoa có 11 thôn làng. Quá trình tổ chức thực hiện...

Huyện Đak Đoa gặp mặt thân mật chức việc các tôn giáo

           Buổi gặp mặt do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa tổ chức, với sự tham dự của các cơ quan ban ngành...

Quy định về mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

        Ngày 07/01/2021, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 01/20201/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ tu...

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

        Ngày 22/1/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh...

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TỘI ĐÁNH BẠC, TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ TỘI ĐÁNH BẠC, TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

        1. Đánh bạc và tổ chức đánh bạc:

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

       ...

Tuyên truyền Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020

        Ngày 16/06/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông...

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CÁC DÂN TỘC CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN, CÓ KHÓ KHĂN ĐẶC THÙ GIAI ĐOẠN 2021-2025

          Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg, ngày 31/12/2020 về Tiêu chí xác định các dân...

KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TẠI UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2020

          Thực hiện theo quy định Quyết định số

ĐẢM BẢO BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

          Nghị định 

Quy định về hoạt động nghệ thật biểu diễn

        Ngày 14/12/2020, Chính phủ hành Nghị định 

Quy định mới về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

        Ngày 14/12/2020, Chính phủ hành Nghị định 

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

         Thủ tướng Chính phủ, vừa ban hành Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 Quy định về chế độ...

TIÊU CHÍ ĐỂ XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ, MUA SẮM

           

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

        Thủ tướng Chính phủ, vừa ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo<...

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ

         Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày...

PHÂN ĐỊNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN

         Chính phủ, ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu...

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

          Bộ Luật lao động năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN BIẾT: ĐIỀU KIỆN HƯỞNG LƯƠNG VÀ MỨC HƯỞNG LƯƠNG HƯU NĂM 2021

         Điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu từ năm 2021, cũng như mức hưởng lương...

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

     Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 quy định về tiêu...

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

          Theo đó, những điều kiện vay được nới lỏng hơn so với quy định cũ để doanh nghiệp dễ dàng tiếp...

BỘ TÀI CHÍNH, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

        Ngày 22/9/2020, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2020/TT-BTC hướng dẫn khoản 3, Điều 7 Quyết...

THỦ ĐOẠN VAY MƯỢN TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

        Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và có nhu cầu vay tiền ngân hàng của người dân tộc thiểu số để lừa đảo...

Quy định xử phạt vi phạm quy định về trang thông trin điện tử

         Nghị định số 119/2020/NĐ-CP, ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính...

Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

         Ngày 07/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP, Quy định xử phạt...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

         Theo Nghị định, việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ LÝ LỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

         Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công...

Chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế

         Ngày 15/9/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen...

Vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

         Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, ngày 10/9/2020 quy định về vị trí việc...

Đối tượng được tạm hoãn và miễn tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021

         Đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ

Quy định mới về chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động theo Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14

        Người lao động cần biết: Quy định mới về chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động theo Bộ Luật lao...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 06/2020/TT-BVHTTDL về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chính phủ ban hành Nghị định 105/2020/NĐ-CP về việc quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

         Ngày 08/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát...

Giải đáp thắc mắc của người dân về thẻ Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

         I. VỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Chính phủ đồng ý cấp điểm bằng lái xe

        12 điểm được quy định trong bằng lái tương ứng với 12 tháng trong năm, khi tài xế vi phạm sẽ bị trừ...

Từ 01/9, tăng mạnh mức phạt khi kết hôn trong phạm vi 3 đời

          Đăng ký kết hôn trong phạm vi 03 đời là hành vi bị pháp luật về hôn nhân và gia đình...

Hướng dẫn mới về việc đóng bảo hiểm của người nghỉ thai sản

Đây...

Xử lý nghiêm việc ép trẻ em, người khuyết tật xin ăn

       

Cán bộ, công chức, viên chức tố cáo được bảo vệ vị trí công tác

        Thông tư số 

Từ 15/10, bán mỹ phẩm giả bị phạt đến 100 triệu đồng

    Đây là mức tiền phạt cao nhất được Chính phủ nêu tại Nghị định 

Bộ GDĐT chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021

      Trước thềm năm học mới 2020 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 

Phạt đến 4 triệu đồng nếu bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi

       Tại Nghị định 98/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Ngày 14/8...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1246/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Ngày 14/8...

Chính phủ ban hành Nghị định 93/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1265/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

      Ngày 18/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 1265/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công...

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1268/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1274/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1275/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 17/2020/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2"

       Ngày 20/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã raThông tư 17/2020/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị...

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH của về việc ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

        Ngày 20/8/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH về việc ban hành...

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1443/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1458/QĐ-BTTTT ngày 01/9/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1296/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1294/QĐ-TTg của về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 666/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục

Ngày 24/8/2020, Bộ...

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT về quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Chính phủ ban hành Nghị định 99/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

      Ngày 26/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT về việc quy định việc lựa chọn...

Chính phủ ban hành Nghị định 97/2020/NĐ-CP về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không

       Đây là nội dung mới được Chính phủ ban hành tại Nghị định 97/2020/NĐ-CP về việc tăng mức giới hạn trách...

Chính phủ ban hànhNghị định 98/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2397/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh

Chính phủ ban hành Nghị định 101/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

      Đây là nội dung mới được Chính phủ quy định tại Nghị định 101/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều...

Chính phủ ban hành Nghị định 100/2020/NĐ-CP về việc kinh doanh hàng miễn thuế

Ngày 28/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định...

Bộ Y tế việc ban hành Quyết định 3781/QĐ-BYT về việc triển khai "Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2020-2025"

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 34/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1323/QĐ-TTg của về việc Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 Đây là mục tiêu đưa ra tại Quyết định 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1336/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 3442/QĐ-BNN-TCCB của về việc ban hành Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020

Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 483/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung bản thảo Sổ tay hỏi đáp chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1321/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 31/8/2020, Thủ...

Theo đó, mục tiêu lập Quy hoạch bao gồm: Tổ chức, sắp xếp hợp lý mạng lưới các cơ quan báo chí, thông tin điện tử, xuất bản, thông tin cơ sở; Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhu cầu thông tin của người dân, bảo đảm an ninh quốc phòng; Góp phần khắc phục thiếu sót, những bất cập do các quy hoạch cũ và lịch sử để lại;... Bên cạnh đó, Quy hoạch gồm các nội dung chủ yếu sau: Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên,

Ngày 04/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4...

Từ 11/10, tăng mức phạt khi bán xăng dầu qua thùng, can, chai

         Nội dung đáng chú ý này được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 

Đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT theo quy định mới từ 11/10

        Ngày 26/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 

QUY ĐỊNH VỀ NGHỈ HƯU Ở TUỔI CAO HƠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

       Ngày 04/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/NĐ...

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI BÁN HÀNG ĐA CẤP

          Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện một trong các...

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TẢO HÔN

         * Một số quy định về tảo hôn:

Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

        Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

       Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP, ngày 26/8/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành...

QUYỀN LỢI CỦA CÔNG DÂN KHI THAM GIA NGHĨA VỤ CÔNG AN NHÂN DÂN

        Theo quy định của Luật Công an nhân dân, Nghị định 70...

Bộ Công Thương ban hành bộ câu hỏi kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm ngành công thương

        Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1390/QĐ-BCT về việc ban hành bộ câu...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐINH SỐ 96/2020/NĐ-CP VỀ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

         Ngày 24/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành...

Hướng dẫn về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014.

        Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp...

Hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thuộc “Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2023

        Triển khai thực hiện Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ...

CÁC MỨC PHẠT DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG KHI ĐÃ SỬ DỤNG RƯỢU BIA

         Công an huyện Đak Đoa sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mọi trường hợp tham gia giao...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THƯ VIỆN

          Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2020.
          Theo đó...

Bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

        Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử...

Chính phủ ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 13/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Ngày 13/8/2020, Thủ...

KHÔNG ĐĂNG TẢI THÔNG TIN GÂY HOANG MANG DƯ LUẬN

          Ngày 12/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngày 12/8/2020, Bộ Tài...

GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỠI DỊCH COVID -19

         Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của...

BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẤT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO

        Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 1192/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí...

BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, BIỆN PHÁP BẢO VỆ VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI TỐ CÁO LÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

        Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ ban...

NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2020

         CSGT chỉ được dừng xe trong 4 trường hợp, CSGT cấp huyện được xử phạt trên quốc lộ, giáo viên...

Kiểm tra công tác tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức trong lĩnh vực đất đai và lĩnh vực bảo vệ môi trường

         Thực hiện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL về việc quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

     Ngày 06/8/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL về việc quy định biện...

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

      Ngày 10/8/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí sử dụng...

UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

        Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung về hỗ...

XÁC NHẬN THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

         Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT về hướng...

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “ĐỘC VÀ TỰ HỌC SUỐT ĐỜI THEO TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

        Ngày 31/7/2020, Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội Người mù Việt Nam tổ chức Cuộc...

Thông báo về việc xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

        Thực hiện Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính...

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

       Chính phủ, vừa ban hành Nghị định 

Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

        Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 về khung kế hoạch...

Thông tư sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương

        Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ...

Thủ tướng Chính phủ, vừa ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

        Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể:

Quy định mới về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét tuyển

         1. Quy định mới về tuyển dụng thông qua xét tuyển

BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ HỘ TỊCH

        Ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp ban hành 

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP CMND 9 SỐ

        Công an huyện Đak Đoa thông báo, hướng dẫn một số quy...

Nông dân Lê Đình Hùng thành công với mô hình trồng hoa Đà Lạt

          Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Đak Đoa có nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu...

GẦN 170 TỶ ĐỒNG ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO

        Nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo...

HUYỆN ĐAK ĐOA TRÊN 685 TỶ ĐỒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CƠ SỞ KHU VỰC NÔNG THÔN

        Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), từ năm 2016...

Ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP, Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

        Theo đó, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Việc phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ; số lượng Phó...

Nghị định số 75/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

       Ngày 01/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐÀO TẠO CỦA GIÁO VIÊN CÁC CẤP

          Ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP,  Quy định...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

        Bắt đầu từ 1-7-2020, công chức sẽ được nâng ngạch theo 2 cách là thi tuyển và xét tuyển. Đó là cơ hội...

Tiềm năng, thế mạnh và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội huyện Đak Đoa giai đoạn 2021-2025

         Huyện Đak Đoa sau nhiều năm phát triển đã đạt được những thành tựu quan trọng trên

TỪ NGÀY 1/7, THÊM 05 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TẠM HOÃN NGHĨA VỤ DÂN QUÂN TỰ VỆ

      Một trong những điểm mới của Luật Dân quân tự vệ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, là thêm...

Nhiều địa phương sẽ có thêm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân từ ngày 01/7/2020.

       Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP, ngày 24/6/2020, Sửa đổi, bổ sung một số điều...

Ngày 28/6/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

        Theo đó, Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định:

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

       Ngày 20-6-2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW...

Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020

        Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Theo đó, sẽ có...

Cần tỉnh táo trước các thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát đảng viên có dấu hiệu vi phạm

       Thời gian gần đây, trên các báo điện tử liên tiếp đăng tải các thông tin, bài viết về việc kiểm tra, xử...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THU PHÍ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ KHÔNG DỪNG

         Ngày 17/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg  về việc thu phí...

Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

         Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có...

Điều kiện bắt buộc để làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN).

        

THỦ ĐOẠN CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG LỪA ĐẢO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỂ LÀM THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   ...

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

         Ngày 9/6, Bộ Chính trị đã có Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số...

Thu thập thông tin cung cầu lao động năm 2020

        UBND tỉnh Gia Lai, vừa ban hành Kế hoạch số 1208/KH-UBND về thu thập thông tin cung cầu lao...

Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020

         UBND tỉnh Gia Lai, vừa ban hành Công văn số 1204/UBND-KGVX về việc triển khai các hoạt...

Chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

         Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 77...

Các mức xử lý vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

         Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT về việc ban...

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 899/QĐ-BCĐ389 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Đây là nội dung được quy...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Ngày 01/6/2020, Bộ Tài...

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 49/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

      Ngày 01/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 49/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh...

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 1420/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

      Ngày 01/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 1420/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 738/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ledana.

 
       Ngày 02/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 738/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư dự...

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 374/QĐ-BNV về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Ngày 03/06/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết...

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

        Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, Quy định mức đóng bảo...

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

        Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế...

Chính phủ ban hành Nghị định 59/2020/NĐ-CP về việc quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Ngày 27/5/2020, Chính phủ...

Chính phủ ban hành Nghị định 59/2020/NĐ-CP về việc quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2020/NĐ-CP về việc quy định cơ sở dữ liệu về thi hành...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1418/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn

Ngày 27/5/2020...

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 703/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030.

Ngày 28/5/2020, Thủ tướng...

Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

Đây là nội dung đáng lưu ý...

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 361/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

Ngày 28/5/2020, Bộ Nội vụ...

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2235/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030.

Ngày 29/5/2020, Bộ Y tế đã...

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 12/2020/TT-BTTTT về việc hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo phương pháp tính chi phí

       Đây là nội dung mới được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 12/2020/TT-BTTTT về việc...

Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

       Ngày 29/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất...

Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày 29/5/2020, Chính...

Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Đây là nội dung mới...

Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ra Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư".

        Ngày 29/5/2020, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ra Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG...

Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ra Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG về việc ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng.

      Ngày 29/5/2020, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ra Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG về việc...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 17/2020/QĐ-TTg áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 29/5/2020, Thủ tướng Chính phủ...

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 49/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

      Ngày 01/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 49/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ VỀ PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

        Ngày 22/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi...

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

        Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, Quy định mức đóng bảo hiểm xã...

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

        Từ ngày 10 tháng 5 năm 2020 các quy định về xử phạt vi phạm hành chính...

Chính phủ, vừa ban hành Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020, Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

        Nghị định số 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển...

Chính phủ ban hành tại Chỉ thị 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em

Đây là nội dung mới được...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Ngày 26/5/2020, Thủ tướng...

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 696/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ngày 25/5/2020, Thủ tướng...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 350/QĐ-BNV ban hành Danh sách cơ quan quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Ngày 25/5/2020, Bộ...

Chính phủ ban hành Nghị quyết 81/NQ-CP về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và đề mục.

Ngày 25/5/2020, Chính phủ...

Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

       Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

     Ngày 25/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

       Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP về danh sách các nước có công dân được...

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2155/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020-2021.

     Ngày 25/5/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2155/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung...

Quý III/2020, tổ chức thi thăng hạng giảng viên trên cả nước

      Ngày 25/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng loạt ra văn bản về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh...

Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

       Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT, Quy định về kiểm định...

QUYỀN LỢI CỬA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI BỊ CHUYỂN VIỆC, THÔI VIỆC

         * Chuyển công việc phải được báo trước

Đak Đoa: Ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP

        Năm 2019, huyện Đak Đoa có 6 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao cấp tỉnh Gia Lai. Từ thành công đó, năm 2020, ngoài việc tiếp tục tập trung nâng hạng các sản phẩm trên, huyện sẽ đầu tư để có...

Bổ sung đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

      Để sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo...

Từ Ngày 22/5, chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân

     Đây là nội dung chính tại 

Hai cách phân loại công chức mới nhất hiện nay

Từ 01/7/2020,...

Hai hình thức kỷ luật Đảng viên dự bị

Theo quy...

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 667/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

Ngày 20/5/2020, Thủ tướng...

Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 1123/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ngày 19/5/2020, Bộ Tài...

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2106/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2020

     Ngày 19/5/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2106/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai...

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 648/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

    Ngày 18/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 648/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch...

Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 78/NQ-CP về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Bản ghi nhớ với Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam ngày 22/5/2020

      Đây là nội dung được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 78/NQ-CP về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ...

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 739/QĐ-BTC về việc phân cấp thẩm quyền xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính

Ngày 18/5/2020, Bộ Tài...

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập ngày 19/5/2020

Đây là nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 11...

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 75/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu.

Ngày 21/5/2020...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 659/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030.

      Ngày 20/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 659/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh...

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 648/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

      Ngày 18/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 648/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy...

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 739/QĐ-BTC về việc phân cấp thẩm quyền xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính

Ngày 18/5/2020, Bộ Tài...

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 648/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

      Ngày 18/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 648/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm...

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai

     Nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý tin báo là phản ánh của tổ chức, cá nhân về các vụ việc, hành vi có dấu hiệu...

Giấy phép xây dựng số 61 của UBND huyện cấp cho ông Nguyễn Đức Lợi

Xem chi tiết tại đây GPXD-61-(1).pdf

Giấy phép xây dựng số 60 của UBND huyện cấp cho ông Nguyễn Thị Nga

Xem chi tiết tại đây: GPXD-60.pdf

Nghị định 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/ 2020.

        Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết:

Luật sửa đổi Luật Viên chức năm 2019, quy định bổ sung về đánh giá viên chức; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

      Theo quy định tại Điều 41 Luật viên chức 2010 thì việc đánh giá viên chức được xem xét theo kết quả thực hiện...

Một nội dung nổi bật của Luật Cán bộ, công chức sửa đổi bổ sung về kỷ luật công chức; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

         Quy định các trường hợp bị hạ bậc lương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1238/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/03/2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó hậu quả thiên tai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 07/5/2020, Bộ Văn hóa, Thể...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

       Ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.
...

Chính phủ ban hành Nghị quyết 67/NQ-CP về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

        Ngày 12/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 67/NQ-CP về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1227/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”

       Ngày 06/5/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 1227/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án &ldquo...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

      Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông.

       Ngày 04/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 202/QĐ-UBDT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 05/5/2020, Ủy...

Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 630/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Ngày 11/5/2020, Thủ tướng...

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Ngày 07/5/2020, Bộ...

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1011/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Ngày 06/5/2020, Bộ...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

        Ngày 05/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP về việc quy...

Chính phủ ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

     Ngày 27/4/2020, Chính phủ đã ra Nghị quyết 58/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 588/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"

Ngày 28/4/2020, Thủ tươ...

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 1851/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi"

      Ngày 24/4/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định 1851/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi"...

Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 05/CT-VKSTC về việc tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.

      Ngày 27/4/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị 05/CT-VKSTC về việc tăng cường trách nhiệm...

Chính phủ ban hành Nghị định 52/2020/NĐ-CP về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Ngày 27/4/2020...

Hồ sơ để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42

      

Quyết định 542/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

        Ngày 20/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 542/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 541/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 20/4/2020, Thủ tướng...

Chính phủ ban hành Nghị định 50/2020/NĐ-CP về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/4/2020, Chính phủ...

TỪ 15/6 CHÍNH THỨC BÃI BỎ THÔNG TƯ 01 VỀ THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Ban hành Nghị định 20 sửa đổi trong ngày 20-4, doanh nghiệp được hoàn trả gần 5.000 tỉ đồng

         Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính ký tắt dự thảo Nghị định 20 sửa đổi,...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 49/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

       Ngày 17/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 50/NQ-CP VỀ VIỆC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG LẦN THỨ TƯ.

     Ngày 17/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 50/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 536/QĐ-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

       Ngày 17/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 536/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Hướng đẫn khai báo y tế toàn dân và khai báo y tế dành cho người nhập cảnh vào VN

- Thông tin về dịch bệnh Covid-19: chi tiết
- Khai báo y tế toàn dân (NCOVI):
       + Android...

CÔNG BỐ XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN, KHÔNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019

         Việc công bố thông tin cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hằng năm. Đây là việc làm thường xuyên...

Phụ thu giá cước vận tải trong dịp Tết Nguyên đán 2020

          - Tuyến Gia Lai đi TP Hồ Chí Minh (miền nam):

BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VỀ CÁC LĨNH VỰC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ

       Ngày 15/11/2019...

Về việc giải trình báo cáo số 143/BC-HĐND ngày 26/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Chín và các Kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết chưa dứt điểm

Về việc giải trình báo cáo số 143/BC-HĐND ngày 26/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 93/2019/NĐ-CP VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2012/NĐ-CP NGÀY 12/4/2012 VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

         Ngày 25/11/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức...

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 299 VỀ TỘI KHỦNG BỐ VÀ ĐIỀU 300 TỘI TÀI TRỢ KHỦNG BỐ CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

     Ngày 25/10/2019,

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

       Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG

       Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP

QUỐC HỘI VỪA BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SÔ 86/2019/QH14 VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020.


 

Về việc hướng dẫn đăng ký nhận hỗ trợ chính sách du lịch theo nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019

Về việc hướng dẫn đăng ký nhận hỗ trợ chính sách du lịch theo nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2019/TT-BNV NGÀY 04/11/2019 CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

       Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2019/TT...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 16 NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15/5/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

       Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị...

Về việc ban hành giá đất khởi điểm đấu giá QSD đất tại 1 số khu quy hoạch trên địa bàn huyện năm 2019

Về việc ban hành giá đất khởi điểm đấu giá QSD đất tại 1 số khu quy hoạch trên địa bàn huyện năm 2019 (

Thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện quy hoạch đường Âu Cơ thị trấn Đak Đoa

thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện quy hoạch đường Âu Cơ thị trấn Đak Đoa (

Thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện quy hoạch đường ĐInh Tiên Hoàng thị trấn Đak Đoa

Thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện quy hoạch đường ĐInh Tiên Hoàng thị trấn Đak Đoa (Chi tiết xem tại đây)

BỘ GIAO THÔNG – VẬN TẢI BAN HÀNH THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 12/2017/TT-BGTVT NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

         Ngày 08/10/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

       Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BCT Hướng dẫn...

BỘ Y TẾ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2012/TT-BYT NGÀY 24/10/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG SINH

       Ngày 27/9/2019, Bộ Y tế

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

        Ngày 08/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức,...

BỘ Y TẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 5823/BYT-BH VỀ HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT

      Ngày 02/10/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5823/BYT-BH về hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐINH SỐ 77/2019/NĐ-CP VỀ TỔ HỢP TÁC, THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2007/NĐ-CP NGÀY 10/10/2007 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC

      Ngày 10/10/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác;...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

       Ngày 20/9/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 10/2019...

BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

       Ngày 30/9/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BNV về việc bãi bỏ một số...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH

       Ngày 26/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐINH SỐ 74/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2015/NĐ-CP NGÀY 09/7/2015 VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

         Ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2019/NĐ-CP, QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN

       Ngày 23/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2019/NĐ-CP, quy định về thực hiện nghĩa vụ tham...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CỦA XE CƠ GIỚI, XE MÁY CHUYÊN DÙNG KHI THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

         Ngày 29/8/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành...

HIỆU QUẢ TỪ VƯỜN CÀ PHÊ TẬP THỂ TẠI XÃ GLAR

       Không chỉ chăm lo phát triển sản xuất cho gia đình, người dân ở các thôn, làng của xã Glar, huyện Đak...

ĐAK ĐOA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THI HÀNH LUẬT THANH NIÊN

        Nhằm thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi...

Thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng khảo sát huyện Chư Sê và Đak Đoa

         Nhằm giúp tỉnh Gia Lai xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới, ngày 5...

KHỞI SẮC TỪ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở ĐAK ĐOA

        Có thể khẳng định sau 10 năm thực hiện chương trình mục...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC

       Ngày 05/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động của phương...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

      Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2019/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối...

ĐAK ĐOA TỔ CHỨC CẤP CÂY CÀ PHÊ GIỐNG CHO NGƯỜI DÂN CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Lồng ghép, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và công tác tái canh cải tạo...

UBND TỈNH GIA LAI PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐAK ĐOA.

Ngày 26/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019...

UBND TỈNH GIA LAI PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HUYỆN ĐAK ĐOA.

Ngày 04/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng...

Kế hoạch tuyển sinh, năm học 2019 - 2020 của huyện Đak Đoa

        Ngày 12/6/2019 vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch tuyển sinh, năm học 2019 - 2020

Thông tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

       Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 8 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký...

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2018

     Ngày 20/11/2018, Quốc hội thông qua Luật phòng, chống tham nhũng 2018 quy định về phòng ngừa, phát hiện tham...

Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

       Ngày 30/12/2014 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn...

Đơn giá đền bù cây cối, hoa màu trên địa bàn Tỉnh

      Ngày 26/5/2016 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá đền bù cây cối, hoa màu trên địa bàn Tỉnh...

Thể lệ giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ 2 năm 2018-2019

Thể lệ giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ 2 năm 2018-2019: 

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐAK ĐOA

      Nhằm Tăng cường hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã...

Huyện Đak Đoa xuất ngân sách cấp kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ học kỳ II- Năm học 2018 – 2019.

       Được sự quan tâm của Chính phủ, UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh về chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo...

UBND HUYỆN ĐAK ĐOA CHỦ ĐỘNG BỐ TRÍ NGÂN SÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2019

       Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa luôn chủ động đẩy mạnh các hoạt động thông tin...

Vận chuyển lâm sản trái phép bị phạt đến 01 tỷ đồng

           Đây là nội dung được Chính phủ ban hành tại Nghị định 35/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp ngày 25/04/2019, có hiệu lực từ ngày 10/06/2019.

Thay đổi cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức từ 1/7/2019

Từ 1/7/2019, lương cơ sở sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Theo đó sẽ có những điều chỉnh về cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức.

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người...

Thông báo an toàn Về việc Tuyên truyền phòng tránh tai nạn điện đối với nhà ở, công trình trong hành lang an toàn lưới điện.

Trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Đak Đoa đã xảy ra nhiều vụ tai nạn điện trong nhân dân, qua kiểm tra hiện trường các...

Huyện Đak Đoa chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn

Xác định nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực của huyện, trong những năm qua, huyện Đak Đoa đã tập trung đầu tư cho phát...

Đảng bộ huyện Đak Đoa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo

Với điều kiện của một huyện có trên 80% dân số nằm ở khu vực nông thôn và tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp chiếm gần 50% trong cơ...

Đảng bộ huyện Đak Đoa 5 năm nhìn lại

Với chủ đề của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV(nhiệm kỳ 2010-2015) là “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, quyết tâm xây dựng...

Đak Đoa thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương, cũng sự nỗ lực...

Huyện Đak Đoa: Phấn đấu đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 4-6-2010, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, UBND huyện Đak Đoa đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, chỉ...

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 6
Tháng hiện tại: 18
Năm hiện tại: 243
Tổng lượt truy cập: 737
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai