CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

Triển khai hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật

07 phim tài liệu, 03 phim ngắn( tiểu phẩm) làm tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Đính kèm: Cong-van-668.pdf

V/v khai thác và sử dụng tài liệu pháp luật phục vụ công tác theo dõi tinh hình thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023

Đính kèm: cong-van-633.pdf

Công bố danh mục văn bản Quy phạm luật của UBND huyện Đak Đoa hết hiệu lực năm 2022

Đính kèm: 05-QĐ-UBND.pdf

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Văn bản đính kèm: Cong-van-signed-signed.pdf  

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến" Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên qua đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"

Đính kèm văn bản: CV-2564.pdf

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt nam năm 2022

Văn bản đính kèm: 2313.pdf

Phiên tòa giả định xét xử tội "Tổ chức tảo hôn": Giải pháp tuyên truyền trực quan, hiệu quả

HUYỆN ĐAK ĐOA TỔ CHỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

         Nhằm trang bị những kiến thức pháp luật và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở các xã, thị trấn, qua đó...

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT”

       Ngày 12/8/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Quyết định số 979/QĐ-TTg phê...

Bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước

       Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của...

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

      Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt...

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

        Ngày 06/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 

Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng.

       Ngày 12/6/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức...

Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

       Ngày 10/6/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa...

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ NGHIỆP VỤ CHO HÒA GIẢI VIÊN CƠ SỞ NĂM 2022

         Căn cứ Công văn số 205/UBND-NC ngày 27/01/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của Trung tâm Giáo dục nghề...

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN ĐAK ĐOA TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CÁC XÃ TRONG NĂM 2022

         Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐPHPBGDPL ngày 15/4/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện về việc triển khai tổ chức tuyên truyền...

Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

       Ngày 26/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị định số 

HƯỚNG DẪN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

       Ngày 05/4/2022, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký ban hành Quyết định số 838/QĐ-BYT về việc ban...

HỖ TRỢ VAY VỐN MUA THIẾT BỊ HỌC TRỰC TUYẾN

       Ngày 04/4/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với...

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2022

       Ngày 04/4/2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục dịch...

NÂNG MỨC VỐN VAY HỖ TRỢ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRANG TRẢI CHI PHÍ HỌC TẬP.

       Ngày 23/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, ký ban hành Quyết định...

Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022

Văn bản kèm theo:   

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT- BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp

Văn bản kèm theo: 473-UBND-NC.pdf

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BÌNH ĐẲNG GIỚI.

       Ngày 28/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2021/NĐ-CP, Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh...

Tuyên truyền, phổ biến các Nghị định của Chính phủ

Có văn bản kèm theo:

288-CV-UBND.pdf

Triển khai công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn TC PL năm 2022

Có văn bản đính kèm:

05-VBHĐ.pdf

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

       Ngày 28/01/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình kèm theo...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

       Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về việc quy định chính sách miễn...

Quy định mới xử phạt loạt hành vi của “cò đất”, môi giới bất động sản

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2021

Trồng các loại cây có chứa chất ma túy bị phạt đến 10 triệu đồng

       Chính phủ ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021, Quy định xử...

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; CỨU NẠN, CỨU HỘ; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH.

       Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành...

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

       Ngày 23/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và...

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHÍ ƯU TIÊN ĐẦU TƯ, THUÊ, MUA SẮM TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC

       Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh mục các sản phẩm đạt tiêu chí ưu tiên đầu tư, thuê...

KIỂM TRA CÔNG TÁC TƯ PHÁP, CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT.

       Thực hiện Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn...

Sửa đổi hình thức, nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

       Chính phủ vừa ban hành Nghị định 

HẠN MỨC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

       Ngày 20/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm...

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

Có đính kèm văn bản ở dưới:

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021

Có văn bản đính kèm:

HỖ TRỢ GIẢM TIỀN ĐIỆN SINH HOẠT CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

       Vừa qua, Bộ Công thương, ban hành văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021 “V/v hỗ trợ giảm giá...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

        Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số Số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ...

NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG THEO CẤP ĐỘ, DIỄN BIẾN CỦA DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ KHÔNG THIẾT YẾU ĐÃ CÓ VĂN VẲN BẢN TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG NHƯNG VẪN CỐ TÌNH HOẠT ĐỘNG HOẶC KHÔNG TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀPHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

       Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều tỉnh...

Giới thiệu chuyên mục phổ biến pháp luật về phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Gia Lai trên trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai

V/v Thực hiện công tác phống dịch Covid-19 và KH 489 của UBND tỉnh về ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tài liệu về xuất nhập cảnh

Tài liệu về phòng chống Covid-19

Triển khai Đề án ứng dụng CNTT

V/v Tăng cường ứng dụng CNTT và các tiện ích xã hội

Tăng cường ứng dụng CNTT trong tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 7

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GDPBPL; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2021

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2021

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NHIỆM VỤ PHỐI HỢP GDPBPL TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NẮM 2021

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PBGDPL PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2021

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ THỰC THI CÔN ƯỚC QT VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA UB NHÂN QUYỀN LHQ NĂM 2021

THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN GDPBPL MĂM 2021

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GDPBPL LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐPHPBGDPL NĂM 2021

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 1

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 2.

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 3

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 4

1. Ban bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn nào?
Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban...

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 5

HỎI ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 – KỲ 6

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 93
Tổng lượt truy cập: 651
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai