CHUYÊN MỤC









THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CẢI TẠO, PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ĐAK ĐOA VÀ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ, TỈNH LỘ, ĐƯỜNG LIÊN XÃ THUỘC HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

        Ngày 19/8/2020, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết định số 2087/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án &ldquo...

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NỘI THỊ TRẤN (XÃ HNENG CŨ) DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ ĐI LÀNG NGOL, THỊ TRẤN ĐAK ĐOA, HUYỆN ĐAK ĐOA, TỶ LỆ 1/500.

         Ngày 03/8/2020, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết...

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU TRUNG TÂM XÃ ĐAK SƠMEI, HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI TỶ LỆ 1/500.

       Ngày 03/8/2020, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy...

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI, TỶ LỆ 1/500.

        Ngày 03/8/2020, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN ĐAK ĐOA

        Ngày 03/3/2020 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc...

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA

        Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa ban hành văn bản số 439/UBND-KT bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐAK ĐOA

Ngày 26/6/2019 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng...

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Đăk Đoa

     Ngày 04/6/2019 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy...

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng sân golf thuộc Khu phức hợp tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, tỉ lệ 1/500

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu biệt thự, nhà ở thuộc Khu phức hợp tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, tỉ lệ 1/500

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Đak Đoa

         Ngày 26/4/2019 vừa qua, UBND Huyện Đak Đoa đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-UBND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm...

Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Đak Đoa

      Ngày 12/6/2015 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc phê...

Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đak Đoa

        Ngày 31/3/2016 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện...

Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đak Đoa

        Ngày 19/3/2017 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đak Đoa.

Quyết định về việc phê duyệt kết quả điều tra đánh giá đất đai tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020

Về việc tiếp nhận TTHC qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Về việc tiếp nhận TTHC qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Huyện Đak Đoa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa.

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Nguyễn Huệ đã được UBND huyện Đak Đoa phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02...

Điều chỉnh Quy hoạch siêu thị trung tâm và khu dân cư mới Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Khu Trung tâm thị trấn Đak Đoa hiện nay nằm trên trục Quốc lộ 19 là trục giao thông quan trọng của Quốc gia đi qua thành phố Pleiku...

UBND HUYỆN PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HẢI YANG

Ngày 31/3/2017, UBND huyện ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hải...

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA

Ngày 01/3/2017 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của...

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HỒ TIÊU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP NUTI

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trồng và chăm sóc cây hồ tiêu tại...

UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ than bùn xã Trang của Công ty TNHH MTV Xuân Kiệm

Ngày 03/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản than bùn xã Trang, huyện...

Quyết định phê duyệt dự án danh mục đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018

Quyết định phê duyệt dự án danh mục đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018

QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ TẠI THỊ TRẤN ĐAK ĐOA, HUYỆN ĐAK ĐOA

Hiện nay và trong những năm tới, thị trấn Đak Đoa đã và đang có tốc độ đô thị hóa mạnh kèm theo đó là sự gia tăng về dân số. Nhằm...

Đak Đoa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư Nguyễn Trãi, thị trấn Đak Đoa

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Nguyễn Trãi đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 01/4/2009. Tuy...

UBND huyện Đak Đoa chuẩn bị công tác đầu tư năm 2016

Căn cứ văn bản số 654/KHĐT ngày 23/7/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các công trình cho chuẩn bị đầu tư...

Huyện Đak Đoa: dự án đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và Đường giao thông khu vực xã ADơk và thị trấn Đak Đoa.

Ngày 15/6/2015 UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định số 521/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ...

Công ty Cổ phần đầu tư Hội Phú – Gia Lai triển khai dự án đầu tư xây dựng sân Goft, công viên du lịch sinh thái và biệt thự nhà ở tại huyện Đak Đoa

Ngày 30 tháng 12 năm 2014 Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 5153/UBND – KTTH về việc đồng ý cho  Công...

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đak Đoa đến năm 2020

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đak Đoa đến năm 2020