CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã HNeng

Nội dung: QĐ...

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Đak Krong, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đến năm 2035

Nội dung: QĐ...

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đến năm 2035

Nội dung: QĐ...

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Xem chi tiết tại đây: CongBo_KHSDD2023_DakDoa.pdf

Văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Xem chi tiết tại đây: cv-1550-trien-khai-KH-2023.pdf

Kế hoạch sử dụng đất huyện Đak Đoa năm 2023

Giấy phép môi trường

xem chi tiết tại đây: GP-01.pdf

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (02)

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY: GP02.pdf

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên đại bàn huyện Đak Đoa

Đính kèm: 19-kh.pdf

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện

Đính kèm: CV206.pdf

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện

Đính kèm: CV118.pdf

Tăng cường thực hiện các biện pháp QLBVR và PCCC rừng trước, trong và sua tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đính kèm: CV115.pdf

Kế hoạch triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Đính kèm: KH201.pdf...

V/v Ban hành giá đất khởi điểm đấu giá QSD đất tại 03 lô đất ở tại TDP 2, thị trấn; 08 lô đất ở tại khu trung tâm HC xã Glar và 10 lô tại khu dân cư Nam Yang

Đính kèm: 3725QĐ.pdf

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Công viên đồi thông, thị trấn Đak Đoa

Văn bản: 3478-QĐ-UBND.pdf

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Công viên đồi thông, thị trấn Đak Đoa

Văn bản: 3478-QĐ-UBND.pdf

Kế hoạch thực hiện NQ số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Kèm theo văn bản: 162-KH-UBND.pdf

Gia hạn thời gian đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023

Triển khai rà soát quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện

Chi tiết: CV2213.pdf

Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Có văn bản kèm theo: CV1946-UBND-NL.pdf

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐAK ĐOA NĂM 2022

1. Kế hoạch: 457-QĐ-UBND.pdf 

2. Bản đồ quy hoạch: 

Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành mới xã HNeng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Văn bản kèm theo:  quyetdinh1731.pdf

Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020

Có tài liệu kèm theo: 387-qd-btnmt_Signed.pdf 

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đak Đoa

xem chi tiết tại đây: QĐ-132-PD-KH-2021.pdf

Triển khai KH thực hiện sử dụng đất năm 2021

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CẢI TẠO, PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ĐAK ĐOA VÀ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ, TỈNH LỘ, ĐƯỜNG LIÊN XÃ THUỘC HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

        Ngày 19/8/2020, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết định số 2087/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án &ldquo...

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NỘI THỊ TRẤN (XÃ HNENG CŨ) DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ ĐI LÀNG NGOL, THỊ TRẤN ĐAK ĐOA, HUYỆN ĐAK ĐOA, TỶ LỆ 1/500.

         Ngày 03/8/2020, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết...

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU TRUNG TÂM XÃ ĐAK SƠMEI, HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI TỶ LỆ 1/500.

       Ngày 03/8/2020, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy...

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI, TỶ LỆ 1/500.

        Ngày 03/8/2020, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN ĐAK ĐOA

        Ngày 03/3/2020 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc...

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA

        Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa ban hành văn bản số 439/UBND-KT bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐAK ĐOA

Ngày 26/6/2019 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng...

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Đăk Đoa

     Ngày 04/6/2019 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy...

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng sân golf thuộc Khu phức hợp tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, tỉ lệ 1/500

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu biệt thự, nhà ở thuộc Khu phức hợp tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, tỉ lệ 1/500

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Đak Đoa

         Ngày 26/4/2019 vừa qua, UBND Huyện Đak Đoa đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-UBND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm...

Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Đak Đoa

      Ngày 12/6/2015 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc phê...

Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đak Đoa

        Ngày 31/3/2016 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện...

Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đak Đoa

        Ngày 19/3/2017 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đak Đoa.

Quyết định về việc phê duyệt kết quả điều tra đánh giá đất đai tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020

Về việc tiếp nhận TTHC qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Về việc tiếp nhận TTHC qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Huyện Đak Đoa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa.

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Nguyễn Huệ đã được UBND huyện Đak Đoa phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02...

Điều chỉnh Quy hoạch siêu thị trung tâm và khu dân cư mới Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Khu Trung tâm thị trấn Đak Đoa hiện nay nằm trên trục Quốc lộ 19 là trục giao thông quan trọng của Quốc gia đi qua thành phố Pleiku...

UBND HUYỆN PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HẢI YANG

Ngày 31/3/2017, UBND huyện ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hải...

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA

Ngày 01/3/2017 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của...

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HỒ TIÊU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP NUTI

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trồng và chăm sóc cây hồ tiêu tại...

UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ than bùn xã Trang của Công ty TNHH MTV Xuân Kiệm

Ngày 03/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản than bùn xã Trang, huyện...

Quyết định phê duyệt dự án danh mục đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018

Quyết định phê duyệt dự án danh mục đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018

QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ TẠI THỊ TRẤN ĐAK ĐOA, HUYỆN ĐAK ĐOA

Hiện nay và trong những năm tới, thị trấn Đak Đoa đã và đang có tốc độ đô thị hóa mạnh kèm theo đó là sự gia tăng về dân số. Nhằm...

Đak Đoa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư Nguyễn Trãi, thị trấn Đak Đoa

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Nguyễn Trãi đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 01/4/2009. Tuy...

UBND huyện Đak Đoa chuẩn bị công tác đầu tư năm 2016

Căn cứ văn bản số 654/KHĐT ngày 23/7/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các công trình cho chuẩn bị đầu tư...

Huyện Đak Đoa: dự án đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và Đường giao thông khu vực xã ADơk và thị trấn Đak Đoa.

Ngày 15/6/2015 UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định số 521/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ...

Công ty Cổ phần đầu tư Hội Phú – Gia Lai triển khai dự án đầu tư xây dựng sân Goft, công viên du lịch sinh thái và biệt thự nhà ở tại huyện Đak Đoa

Ngày 30 tháng 12 năm 2014 Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 5153/UBND – KTTH về việc đồng ý cho  Công...

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đak Đoa đến năm 2020

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đak Đoa đến năm 2020

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 4
Tuần hiện tại: 45
Tháng hiện tại: 112
Năm hiện tại: 1217
Tổng lượt truy cập: 9548
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai