CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CẢI TẠO, PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ĐAK ĐOA VÀ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ, TỈNH LỘ, ĐƯỜNG LIÊN XÃ THUỘC HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

        Ngày 19/8/2020, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết định số 2087/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án &ldquo...

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NỘI THỊ TRẤN (XÃ HNENG CŨ) DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ ĐI LÀNG NGOL, THỊ TRẤN ĐAK ĐOA, HUYỆN ĐAK ĐOA, TỶ LỆ 1/500.

         Ngày 03/8/2020, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết...

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU TRUNG TÂM XÃ ĐAK SƠMEI, HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI TỶ LỆ 1/500.

       Ngày 03/8/2020, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy...

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI, TỶ LỆ 1/500.

        Ngày 03/8/2020, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN ĐAK ĐOA

        Ngày 03/3/2020 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc...

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA

        Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa ban hành văn bản số 439/UBND-KT bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐAK ĐOA

Ngày 26/6/2019 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng...

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Đăk Đoa

     Ngày 04/6/2019 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy...

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng sân golf thuộc Khu phức hợp tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, tỉ lệ 1/500

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu biệt thự, nhà ở thuộc Khu phức hợp tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, tỉ lệ 1/500

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Đak Đoa

         Ngày 26/4/2019 vừa qua, UBND Huyện Đak Đoa đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-UBND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm...

Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Đak Đoa

      Ngày 12/6/2015 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc phê...