CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

THÔNG TIN ĐẤU THẦU MUA SẮM TẬP TRUNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Các tài liệu kèm theo: 

Thông tin dự án thành phần 7 (GL:07-DAĐT:03) XD cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hợp phần cầu-Dự án LRAMP

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (lần 2)

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu XDCT: Đường giao thông nông thôn thôn Brong Goai, xã Ia Pết, HM: Nền, mặt đường và công trình thoát nước

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (chi tiết)

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Khu A - Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đka Đoa, tỉnh Gia Lai

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Khu A - Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đka Đoa, tỉnh Gia Lai (

Thông báo mời thầu công trình: Hệ thống nước tự chảy Hà Đông

Thông báo mời thầu công trình: Hệ thống nước tự chảy Hà Đông (Chi tiết)

Thông báo mời thầu: Hội trường UB huyện . Hạng mục: Đèn led

Về việc thông báo mời thầu: Hội trường UB huyện . Hạng mục: Đèn led

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Đak Đoa, Hạng mục: Phòng hoạt động đoàn

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường nội thôn làng Ăng lẻ, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. HẠng mục Nền mặt đường và cống thoát nước

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu đo bổ sung xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đo đạc, lâp bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu đo xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường nội thôn làng Đê Tul, xã Đak Sơmei, huyện Đka Đoa. Hạng mục: Nền, mặt đường bê tông và hệ thống thoát nước

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư mới (nằm trong khu hành chính huyện , kết hợp khu dân cư thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Ngày 22/8/2019 UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư...

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông thôn Broch 2 (Yong), xã A Dơk, huyện Đak Đoa. Hạng mục: Nền, mặt đường

Ngày 13/8/2019 UBND huyện Đak Đoa

Quyết định về việc phê duyệt THuyết minh và đơn vị Chủ trì thực hiện Dự án liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C

Quyết định phê duyệt thuyết minh và đơn vị Chủ trì thực hiện Dự án liên kết sản xuất Hồ tiêu sạch, bền vững tại xã Nam YAng, xã Hải YAng, huyện ĐAk ĐOa

Quyết định về việc phê duyệt THuyết minh và đơn vị Chủ trì thực hiện Dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cây có múi theo hướng hữu cơ tại xã Kon Gang, huyện ĐAk ĐOa

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát địa chất, địa hình xây dựng công trình: Trường THCS Kpa Klơng, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xậ dựng công trình: Trường THCS Kpa Klơng, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa.

QUyết định phê duyệt THuyết minh và đơn vị Chủ trì thực hiện Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả an toàn tại xã Tân Bình, huyện Đak ĐOa

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựu chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn làng Blưng, xã Trang. Hạng mục: Đường bê tông xi măng

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình : Đường giao thông nông thôn làng Kồ, xã Trang. Hạng mục: ĐƯờng bê tông xi măng

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn thôn Tân tiến, xã Trang. Hạng mục Đường bê tông xi măng

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông thôn K Dập, xã H'Neng. Hạng mục: Nền, mặt đường bê tông và hệ thống thoát nước

Quyết định phê duyệt Thuyết minh và đơn vị CHủ trì thực hiện Dự án liên kết sản xuất vùng nguyên liệu Cây bơ, Sầu riêng tại xã TRang, huyện ĐAk ĐOA

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Đê Klanh, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. Hạng mục: Nhà văn hóa thôn

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: nhà văn hóa thôn 1, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. Hạng mục: nhà văn hóa thôn

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: NHà văn hóa thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. Hạng mục: Nhà văn hóa thôn

Quyết định phê duyệt dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mực tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình 135 năm 2019 tại xã Hà Đông, huyện ĐAk Đoa

Quyết định phê duyệt dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình 135 năm 2019 tại xã DDak Krong, huyện Đak Đoa

Thông báo mời thầu: Xây lắp công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC, báo cháy tự động

       Thông báo mời thầu: Xây lắp công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC, báo cháy tự động

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2018 -2021

Đính kèm tại đây: Tải về

HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương

Ngày 08/12/2016, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020...