LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 5
Tổng lượt truy cập: 182
Số người on-line: 1

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
 
KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU
819/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 30/8/2016 Công bố 05 TTHC mới, 16 TTHC sửa đổi, 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
782/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 12/8/2016 Công bố 21 TTHC sửa đổi lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
601/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 30/6/2016 Công bố 01 TTHC mới và 07 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
456/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 24/5/2016 Công bố 08 TTHC mới, 23 TTHC sửa đổi và 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
452/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 20/5/2016 Công bố 04 TTHC mới trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
390/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 27/4/2016 Công bố 04 TTHC mới trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
317/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 11/4/2016  Công bố 04 TTHC mới trong lĩnh vực thương binh - xã hội áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
454/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 17/12/2015  Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực thi đua - khen thưởng áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
1077/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 26/11/2015  Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực đường bộ áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
13/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 12/11/2015  Công bố 03 TTHC mới trong lĩnh vực CN tiêu dùng dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
1023/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 11/11/2015  Công bố 03 TTHC mới, 01 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
975/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 30/10/2015  Công bố 09 TTHC mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
892/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 08/10/2015  Công bố 04 TTHC mới trong lĩnh vực hòa giải áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
836/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 17/9/2015 Công bố 11 TTHC mới, 25 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
332/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 14/4/2015  Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
201/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 11/3/2015  Công bố 17 TTHC mới, 02 TTHC sửa đổi, 07 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
1199/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 25/12/2015  Công bố 03 TTHC mới,04 TTHC sửa đổi, 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
544/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 15/7/2014  Công bố 14 TTHC mới, 39 TTHC sửa đổi và 04 TTHC bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
351/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 19/5/2014 Công bố 01 TTHC mới, 04 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
307/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 24/4/2014  Công bố 11 TTHC mới, 01 TTHC sửa đổi và công bố bãi bỏ 03 TTHC trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
71/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 27/01/2014  Công bố 04 TTHC sửa đổi, 06 TTHC bổ sung và 12 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1084/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 07/11/2013  Công bố 03 TTHC trong lĩnh vực tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1004/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 22/10/2013  Công bố 02 TTHC bổ sung, 06 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
431/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 28/7/2009  Công bố Bộ TTHC áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tổng cộng có: 175 thủ tục
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai  Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai   Đăng ký, quản lý cư trú
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai  Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai   Đăng ký, quản lý cư trú
Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Gia Lai   Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Gia Lai   Đăng ký, quản lý cư trú
Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai Công an xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai  Công an xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai   Đăng ký, quản lý cư trú
Lưu trú và thông báo lưu trú tại Công an xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Gia Lai  Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Gia Lai  Đăng ký, quản lý cư trú
Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai Công an xã, thị trấn trực thuộc huyện của tỉnh Gia Lai. Công an xã, thị trấn trực thuộc huyện của tỉnh Gia Lai.  Đăng ký, quản lý cư trú
Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai Đăng ký, quản lý cư trú
Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai   Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai    Đăng ký, quản lý cư trú
Xoá đăng ký thường trú tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai  Công an xã, thị trấn thuộc huyện của tỉnh Gia Lai   Đăng ký, quản lý cư trú
Đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Gia Lai   Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Gia Lai   Đăng ký, quản lý cư trú
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Gia Lai   Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Gia Lai   Đăng ký, quản lý cư trú
Khai báo tạm vắng tại Công an xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Gia Lai  Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Gia Lai  Đăng ký, quản lý cư trú
Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tiếp công dân
Xử lý đơn tại cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Khiếu nại tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Khiếu nại tố cáo
Giải quyết tố cáo tại cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Khiếu nại tố cáo
Thủ tục cấp phù hiệu ngành nghề vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự Không Ủy ban nhân dân cấp xã Đường thuỷ nội địa - đường bộ
Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa Không  Ủy ban nhân dân cấp xã Đường thủy nội địa
Xác nhận có nhà ở trên đất Không a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 
Nhà ở
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Không Ủy ban nhân dân cấp xã Lễ hội

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai